Lokerosta tulostaminen

Tämä osa selittää, miten lisätä paperia lokeroon ja tulostaa lokerosta.

Koskien median joustavuutta, ks. "Tuettu paperi", "Lokeroon lisätty paperi".

Tässä selitetään, miten lisäät paperia lokeroon 1. Sama ohje pätee lokeroon 2/3/4/5 (valinnainen).

 1. Vedä paperikasetti ulos (1).

 2. Aseta paperikoon valitsin (2) vastaamaan lisättävän paperin kokoa.

  Aseta valitsin kohtaan [A4], kun lisäät vaakasuorassa asennossa olevaa A4-kokoista paperia.

  Muistio

  • Jos paperin kokoa ei voida löytää valitsimen nimikkeissä, aseta "Muu".

  Huomautus

  • Varmista, että sovitat paperin koon yhteensopivaksi siihen mikä on paperivalitsimessa. Muussa tapauksessa syntyy paperin koon virhe, eikä tulostusta voida suorittaa.

  • Paperin kokoa varten, joka voidaan ladata joko vaaka- tai pystysuuntaisesti kuten A4, ole varovainen suunnan osalta.

  • Lokeron paperin koko, paperin tyyppi ja paperin paksuus ovat toisinaan näkyvillä paneelissa. Voit muuttaa asetusta näytön piilottamiseksi. Piilottaaksesi tämän näytön, valitse [Admin Setup (Admin-asetukset)] > [Panel Setup (Paneelin asetukset)] > [Paper setup when paperi exchange (Paperiasetukset, kun paperi vaihdetaan)] ja aseta se tilaan [Off (Pois)].

 3. Purista paperiohjaimen siniset osat (3) ja paperipysäytin (4) ja liu’uta ne asettamasi paperin koon mukaisesti.

 4. Tuuleta paperipino hyvin ja tasaa reunat.

 5. Lisää paperi tulostuspuoli alaspäin.

  Huomautus

  • Älä lataa paperia paperiohjaimen ""-merkin (5) yli.

 6. Varmista ladattu paperi paperiohjaimella.

 7. Tarkasta vastaako lisätyn paperin koko paperikoon valitsimessa olevaa kokoa.

  Huomautus

  • Jos paperin koko ja paperin valitsimen koko eivät ole yhteensopivia, tapahtuu paperikoon virhe, eikä tulostusta voida suorittaa.

 8. Palauta paperilokerikko takaisin tulostimeen.

 9. Jos käytät mediaa, jonka kokoa ei löydy paperikoon valitsimesta, aseta valitsin kohtaan [Other (muu)] ja aseta [Custom Size (Mukautettu koko)] käyttöpaneelista ja syötä paperin leveys ja pituus.

  Ks. "Muokatun kokoiselle paperille tulostaminen".

  Jos paperin koko, jonka koko voidaan löytää valitsimella, kuten A3 ja A4, aseta [Cassette Size (Kasetin koko)]. Tehtaan oletus on [Cassette Size (Kasetin koko)] ja sinun ei yleensä tarvitse muuttaa.

Avaa tiedosto, jonka haluat tulostaa, ja tulosta se seuraavien ohjeiden mukaan

 • Windows PCL -tulostinajuria varten

 1. Valitse [File (Tiedosto)]-valikossa [Print (Tulosta)].

 2. Napsauta [Preferences (Asetukset)] (tai [property (ominaisuudet)]).

 3. Valitse paperikoko [Setup (Asennus)]-välilehdeltä kohdasta [Size (Koko)].

 4. Valitse [Tray 1 (Lokero 1)] kohdassa [Source (Lähde)].

 5. Napsauta [OK (OK)].

 6. [Print (Tulosta)]-näytöllä napsauta [Print (Tulosta)].

 • Windows PS-tulostinajurille (C834/C844/ES8434)

 1. Valitse [File (Tiedosto)]-valikossa [Print (Tulosta)].

 2. Napsauta [Preferences (Asetukset)] (tai [property (ominaisuudet)]).

 3. Valitse [Paper/Quality (Paperi/Laatu)] -välilehti.

 4. Valitse [Tray 1 (Lokero 1)] kohdassa [Paper Source (Paperilähde)]

 5. Napsauta [Advanced (Lisäasetukset)].

 6. Napsauta [Paper Size (Paperikoko)] ja valitse paperikoko alasvetovalikosta.

 7. Napsauta [OK (OK)].

 8. [Print (Tulosta)]-näytöllä napsauta [Print (Tulosta)].

 • Mac PS-tulostinajuri (C834/C844/ES8434)

 1. [File (Tiedosto)] -valikosta, valitse [Page Setup (Sivun asetukset)].

 2. Valitse paperin koko kohdasta [Paper Size (Paperin koko)] ja napsauta [OK (OK)].

 3. Valitse [File (Tiedosto)]-valikosta [Print (Tulosta)].

 4. Valitse [Paper Feed (Paperinsyöttö)] paneelivalikosta.

 5. Valitse [All pages From (Kaikki sivut)] ja valitse sitten [Tray 1 (Lokero 1)].

 6. Aloita tulostus.

 • Mac PSL-tulostinajuri (vain C824)

 1. Valitse [File (Tiedosto)]-valikosta [Page Setup (Sivuasetukset)].

 2. Valitse paperin koko kohdasta [Paper Size (Paperin koko)] ja napsauta [OK (OK)].

 3. Valitse [File (Tiedosto)]-valikosta [Print (Tulosta)].

 4. Valitse [Setup (Asetus)] paneelivalikosta.

 5. Valitse [Tray 1 (Lokero 1)] kohdassa [Paper Source (Paperilähde)].

 6. Aloita tulostus.