Yhdistäminen valitsemalla langattoman lähiverkon yhteyspiste käyttäjäpaneelista

Jos langattoman lähiverkon tukiasema ei tue WPS:ää, voit määrittää, mitä laitteen havaitsemaa langattoman lähiverkon tukiasemaa haluat käyttää yhteyden muodostamiseen. Tällaisessa tapauksessa sinun täytyy syöttää salausavain.

 1. Tarkista SSID ja salausavain langattoman lähiverkon tukiaseman käyttöoppaasta tai muusta dokumentaatiosta ja kirjoita tieto talteen.

  Huomautus

  Muistio

  • SSID tunnetaan myös nimellä verkkonimi, ESSID tai ESS-ID.

  • Salausavain tunnetaan myös nimellä verkkoavain, suojausavain, salasana tai esijaettu avain.

 2. Tarkista, että langaton tukiasema käynnistyy ja toimii kunnolla.

 3. Kytke laite päälle.

 4. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Wireless(Infrastructure) Setting (Langaton verkko (perusrakenne) asetus)], ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 5. Kirjoita pääkäyttäjän salasana numeronäppäimistön (0-9) avulla ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  Pääkäyttäjän salasanan tehdasasetus on "123456". Jos hallintasalasanaa on vaihdettu, syötä päivitetty salasana.

  [It is not possible to use the Wireless(AP Mode) at the same time. (Ei ole mahdollista käyttää langatonta(AP-tila)samanaikaisesti.)] viesti näkyy noin 5 sekunnin ajan.

 6. Paina vierityspainiketta valitaksesi kohdan [Enable (Päällä)], «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 7. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Wireless Network Selection (Langattoman verkon valinta)], ja paina sitten «ENTER (ENTER)»-painiketta.

  Laite aloittaa langattoman lähiverkon tukiasemien hakemisen. Odota hetkinen.

 8. Näkyviin tulee luettelo langattoman lähiverkon tukiasemien SSID-tunnuksia. Paina vierityspainiketta tai valitse langaton tukiasema muodostaaksesi yhteyden ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  Huomautus

  • Jos näkyville tulee vain [Manuaalinen asetus] tai jos toivomasi langattoman lähiverkon tukiaseman SSID ei ole luettelossa, aseta noudattamalla toimenpidettä kohdasta "Yhdistäminen manuaalisella asetuksella käyttäjäpaneelista".

   Salausavaimen syöttöruutu, joka soveltuu valitun langattoman tukiaseman salausmenetelmään, tulee näkyville.

 9. Syötä salausavain, ja paina sitten «ENTER» -painiketta.

  Muistio

  • Salausavain on erilainen riippuen langattoman lähiverkon tukiasemasta tai salauksesta.

  • Jos [WPA Pre-shared Key (WPA-esijaettu avain)] tulee näkyviin

  Kohde

  Kuvaus

  Salaustapa

  WPA/WPA2-PSK

  Salausavain

  Anna esijaettu avain.

  • Jos [WEP Key (WeP Avain)] näkyy

  Nimike

  Kuvaus

  Salaustapa

  WEP

  Salausavain

  Anna WEP-avain.

  • Jos kumpikaan edellä kuvatuista kahdesta tapauksesta ei sovellu

  Kohde

  Kuvaus

  Salaustapa

  Poista aktivointi

  Salausavain

  Syöttämistä ei vaadita.

 10. Jos näytetty SSID on sama kuin kohdassa 1 valmistelemasi SSID, paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 11. Kun "Yhteyden muodostus onnistui." on näkyvillä, valitse [Close (Sulje)], ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  Siirry toimenpidemenetelmään "Tulostinohjaimen asentaminen tietokoneelle".

  Jos "Yhteyttä ei voitu muodostaa tulee näkyviin, toista toimenpide vaiheesta 4 lähtien.

  Jos näyttöruudun oikeassa ylänurkassa näkyy antennisymboli, yhteys on muodostettu oikein.

Jos WPS-toimintamenetelmä ei toimi, siirry kohtaan "Yhdistäminen manuaalisella asetuksella käyttäjäpaneelista".