Yhdistäminen WPS-toiminnon avulla

Jos WLAN-tukiasema tukee WPS:ää, voit helposti yhdistää langattomaan lähiverkkoon painamalla helpon yhdistämisen painiketta (WPS-painike).

 1. Tarkista WPS-painikkeen sijainti langattoman lähiverkon tukiaseman käyttöoppaasta tai muusta dokumentaatiosta.

 2. Tarkista, että langaton tukiasema käynnistyy ja toimii kunnolla.

 3. Kytke laite päälle.

 4. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Wireless(Infrastructure) Setting (Langaton verkko (perusrakenne) asetus)], ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 5. Kirjoita pääkäyttäjän salasana numeronäppäimistön (0-9) avulla ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  Pääkäyttäjän salasanan tehdasasetus on "123456". Jos hallintasalasanaa on vaihdettu, syötä päivitetty salasana.

  [It is not possible to use the Wireless(AP Mode) at the same time. (Ei ole mahdollista käyttää langatonta(AP-tila)samanaikaisesti.)] viesti näkyy noin 5 sekunnin ajan.

 6. Paina vierityspainiketta valitaksesi kohdan [Enable (Päällä)], «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 7. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Automatic setup(WPS) (Automaattinen asetus (WPS))] paina sitten «ENTER (ENTER)»-painiketta.

 8. Valitse [ WPS-PBC], ja paina «ENTER (ENTER)»-painiketta.

 9. Kun [Push-button method (Painikemenetelmä)] on näkyvillä, valitse [Yes (Kyllä)], ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  Laite aloittaa langattoman lähiverkon tukiasemien hakemisen. "Painikemenetelmä käynnissä..." -viesti näytetään näytöllä.

 10. Paina muutaman sekunnin ajan WPS-painiketta painettuna langattomassa LAN-yhteyspisteessä, kun viesti on näkyvillä.

  Huomautus

  • [Running pushbutton method... (Painikemenetelmä käynnissä...)] on näkyvillä n. kahden minuutin ajan. Tämän viestin ollessa näkyvillä, paina langattoman LAN-yhteyspisteen painiketta.

  • Paneelia ei voi käyttää, kun WPS on käynnissä.

 11. Kun [WPS connection successful. (WPS-yhteys onnistui.)] on näkyvillä, se ilmaisee että langaton LAN asennus on suoritettu.

  Siirry toimenpidemenetelmään "Tulostinohjaimen asentaminen tietokoneelle".

  Muistio

  • Jos [Connection failed. Timeout (Kytkentä epäonnistui. Aikakatkaisu)] tulee näkyviin, toista toimenpide vaiheesta 6 lähtien.

  • [Limitys] tulee näkyviin, kun useita WPS-painikkeita painetaan lähes samanaikaisesti kahdesta tai useammasta langattoman lähiverkon tukiasemasta, eikä yhteyttä muodosteta. Odota hetki ja yritä uudelleen.

  Jos näyttöruudun oikeassa ylänurkassa näkyy antennisymboli, yhteys on muodostettu oikein.

Jos WPS-toimintamenetelmä ei toimi, siirry kohtaan "Yhdistäminen valitsemalla langattoman lähiverkon yhteyspiste käyttäjäpaneelista".