Yhdistäminen manuaalisella asetuksella käyttäjäpaneelista

Aseta langattoman lähiverkon tukiaseman tiedot (SSID, salausmenetelmä ja salausavain) manuaalisesti ja yhdistä langattomaan lähiverkkoon.

 1. Tarkista SSID, salausavain, ja salautapa langattoman lähiverkon tukiaseman käyttöoppaasta tai muusta dokumentaatiosta ja kirjoita tieto talteen.

  Huomautus

  Muistio

  • SSID tunnetaan myös nimellä verkkonimi, ESSID tai ESS-ID.

  • Salausavain tunnetaan myös nimellä verkkoavain, suojausavain, salasana tai esijaettu avain.

 2. Tarkista, että langaton tukiasema käynnistyy ja toimii kunnolla.

 3. Kytke laite päälle.

 4. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Wireless(Infrastructure) Setting (Langaton verkko (perusrakenne) asetus)], ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 5. Kirjoita pääkäyttäjän salasana numeronäppäimistön (0-9) avulla ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  Pääkäyttäjän salasanan tehdasasetus on "123456". Jos hallintasalasanaa on vaihdettu, syötä päivitetty salasana.

  [It is not possible to use the Wireless(AP Mode) at the same time. (Ei ole mahdollista käyttää langatonta(AP-tila)samanaikaisesti.)] viesti näkyy noin 5 sekunnin ajan.

 6. Paina vierityspainiketta valitaksesi kohdan [Enable (Päällä)], «ENTER (ENTER)» -painiketta.

 7. Paina vierityspainiketta useita kertoja valitaksesi [Wireless Network Selection (Langattoman verkon valinta)], ja paina sitten «ENTER (ENTER)»-painiketta.

  Laite aloittaa langattoman lähiverkon tukiasemien hakemisen. Odota hetkinen.

 8. Näkyviin tulee luettelo langattoman lähiverkon tukiasemien SSID-tunnuksia. Paina vierityspainiketta tai -luettelon lopusta [Manual Setup (Manuaalinen asetus)], ja paina sitten «ENTER (ENTER)»-painiketta.

 9. Syötä SSID, jonka tarkistit vaiheessa 1, ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  Huomautus

  • SSID:n pienillä ja isoilla kirjaimilla on merkitystä. Syötä SSID oikein.

 10. Valitse vaiheeseen 1 valitsemasi suojausmenetelmä ja napsauta sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  Muistio

  • Salausavain on erilainen riippuen langattoman lähiverkon tukiasemasta tai salauksesta.

 11. Toimenpidemenetelmä riippuu salaustavasta, jonka valitsit vaiheessa 9.

  Jos valitsit [WPA/WPA2-PSK], valitse [TKIP/AES (TKIP/AES)], ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta. Syötä esijaettu avain jälkikäteen ja paina sitten [Next (Seuraava)].

  Jos valitsit [WPA2-PSK], valitse [AES (AES)], ja paina sitten «ENTER (ENTER)» -painiketta. Syötä esijaettu avain jälkikäteen ja paina sitten [Next (Seuraava)].

  Jos valitsit [WEP (WEP)], syötä WEP-avain, ja paina [Next (Seuraava)].

 12. Jos näytetty arvo on sama kuin vaiheessa 1 merkitty, valitse [Yes (Kyllä)] ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  Muistio

  • Laitteelta vie noin 30 sekuntia aikaa tunnistaa langattoman lähiverkon tukiasema.

  Kun ruudulla ilmoitetaan yhteyden onnistuminen, valitse [Close (Sulje)], ja paina «ENTER (ENTER)» -painiketta.

  Siirry toimenpidemenetelmään "Tulostinohjaimen asentaminen tietokoneelle".

  Jos näytöllä ilmoitetaan että yhteydenmuodostus epäonnistui paina [Close (Sulje)] ja siirry takaisin askeleeseen 7.

  Jos näyttöruudun oikeassa ylänurkassa näkyy antennisymboli, yhteys on muodostettu oikein.