USB-aansluitingsproblemen

  • Veelvoorkomend in Windows en Mac OS X

Oorzaak

Oorzaak

Oplossing

Er wordt een niet-ondersteunde USB-kabel gebruikt.

Gebruik een USB 2.0-kabel.

-

Er wordt een USB-hub gebruikt.

Verbindt de machine rechtstreeks met de computer.

Aansluiten via een USB-Interface

Een printerdriver werd niet correct geïnstalleerd.

Installeer de printerdriver opnieuw.

Een stuurprogramma en software op een computer installeren

  • Voor Windows

Oorzaak

Oorzaak

Oplossing

[USB Assignment (USB Toewijzing)] wordt op [IPP (IPP)] ingesteld.

Druk op [Device Settings (Apparaatinstelling.)] en selecteer vervolgens [Admin Setup (Beheerinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [Local Interface (Lok. interface)] > [USB Menu (Menu USB)] > [USB Assignment (USB-toewijzing)] > [Legacy (Legacy)].

Beheer

De machine is offline.

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van OKI MC873 in de map [Devices and Printers (Apparaten en printers)] en selecteer vervolgens [See print jobs (Afdruktaken bekijken)] (Als de pictogrammen zijn gegroepeerd, selecteert u [See print jobs (Afdruktaken bekijken)] > [OKI MC873 *]).* Geeft het type van het stuurprogramma aan. (bijv. PCL6/PS/XPS/FAX)). In het dialoogvenster selecteert u het menu [Printer (Printer)] en schakelt u vervolgens het selectievakje [Use Printer Offline (Printer offline gebruiken)] uit.

-

Er wordt een schakelaar, buffer, verlengkabel of USB-hub gebruikt.

Verbindt de machine rechtstreeks met de computer.

Aansluiten via een USB-Interface

Er wordt een andere printerdriver geïnstalleerd, die werkt wanneer hij is verbonden via een USB-interface.

Verwijder de andere printer driver van de computer.

-