Aansluiten via een USB-Interface

Opmerking

USB aansluiting is standaard in de fabriek uitgeschakeld. U dient de USB-instellingsmodus te wijzigen, voordat u met een USB-kabel deze machine op een computer aansluit. Selecteer [Admin Setup (Beheerderinst.)] - [Manage Unit (Beheer)] - [Local Interface (Lok. interface)] - [USB Menu (Menu USB)] en wijzig vervolgens [USB Assignment (USB-toewijzing)] van [IPP] in [Legacy (Legacy)].

 1. Bereid een USB kabel voor.

  Er worden geen USB-kabels meegeleverd in uw pakket. Leg een USB 2.0-kabel klaar die u afzonderlijk hebt aangeschaft.

  Memo

  Wanneer u wilt verbinden in USB 2.0-hoge-Snelheidsmodus gebruikt u een hogenelheids-USB 2.0 USB-kabel.

 2. Zet de machine en computer uit.

  Apparaat uitschakelen

 3. Steek een einde van de USB kabel in de USB interface verbinding op de machine.

  Opmerking

  Plaats de USB-kabel niet in de netwerkinterfaceverbinding. Dit kan een storing veroorzaken.

 4. Steek het andere einde van de USB kabel in de USB interface verbinding (1) op de computer.

  Opmerking

  Voor Windows, steek het andere einde van de USB kabel niet in de computer totdat een instructie wordt weergegeven op het scherm wanneer de installatie van de driver bezig is.