Het gebruik van de instellingen van de Cloud-service controleren of wijzigen

U kunt controleren en bewerken de Google Cloud Print instellingen.

Controleer de gebruik status van de Cloud dienst vanaf de Webpagina van deze machine.

 1. Open een Web browser.

 2. Voer in "http://(IP adres van deze machine)" in de adres balk, en druk dan op de <Enter> toets.

  Over het IP-adres van deze machine, raadpleeg "Het controleren van de Informatie op de Machine" aangaande "Standaardfuncties".

 3. Klik op [Administrator Login] op het bovenste scherm.

  Memo

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en wachtwoord [Administrator Login (Aanmelden Beheerder)] zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Klik op [SKIP].

 5. Klik op [View Information].

 6. Klik op [Network].

 7. Klik op [Google Cloud Print].

 8. Klik op [Using Cloud Service].

  De gebruik status wordt weergeven. Er zijn drie gebruik statussen:

  Inschakelen: U kunt automatisch of handmatig printen.

  Pauze: U kunt handmatig printen. Stel deze status in als u niet automatisch wilt printen.

  Uitschakelen: U kunt niet printen. Stel deze status in als u het gebruik van Google Cloud Print uit wilt stellen of andere gevallen.

Veranderen van webpagina Verander het gebruik van Cloud Dienst instellingen vanaf de Web pagina van deze machine.

 1. Open een Web browser.

 2. Voer in "http://(IP adres van deze machine)" in de adres balk, en druk dan op de <Enter> toets.

  Over het IP-adres van deze machine, raadpleeg "Het controleren van de Informatie op de Machine" aangaande "Standaardfuncties".

 3. Klik op [Administrator Login] op het bovenste scherm.

  Memo

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en wachtwoord [Administrator Login (Aanmelden Beheerder)] zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Klik op [SKIP].

 5. Klik op [View Information].

 6. Klik op [Network].

 7. Klik op [Google Cloud Print].

 8. Klik op [Using Cloud Service].

 9. Wijzig de instellingen

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk op [Google Cloud Print].

 3. Druk op [Instellingen van Google Cloud Print].

 4. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 5. Druk op [Cloud Service gebruiken].

 6. Selecteer het type instellingen.