Google Cloud Print-registraties controleren

U kunt controleren of de machine is geregistreerd in Google Cloud Print op een van de volgende drie manieren.

 1. Ga naar de Google Website vanaf een computer, smartphone, of ander mobiel apparaat.

  Google Website (https://accounts.google.com)

 2. Voer de Google-accountinformatie in, en klik dan op [Login]

 3. Klik op [Print].

  De geregistreerde printer worden weergegeven.

 1. Open een Web browser.

 2. Voer in "http://(IP adres van deze machine)" in de adres balk, en druk dan op de <Enter> toets.

  Over het IP-adres van deze machine, raadpleeg "Het controleren van de Informatie op de Machine" aangaande "Standaardfuncties".

 3. Klik op [Administrator Login].

  Memo

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en wachtwoord [Administrator Login (Aanmelden Beheerder)] zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Klik op [SKIP].

 5. Klik op [View Information].

 6. Klik op [Network].

 7. Controleer dat [Registered] is weergegeven voor [Google Cloud Print].

 1. Druk op (INSTELLING).

 2. Druk op om [Google Cloud Print] te selecteren en druk vervolgens op (OK).

 3. Controleer dat de volgende drie onderdelen zijn weergegeven.