De geregistreerde informatie verwijderen

Verwijder de informatie over de machine die is geregistreerd in Google Cloud Print door het volgen van de procedure hieronder.

 1. Controleer dat de machine is verbonden naar een netwerk.

  Memo

  Wanneer u de informatie verwijdert met de machine verbonden naar een netwerk, wordt de geregistreerde informatie op het beheerder scherm van Google Cloud Print ook op hetzelfde moment verwijderd.

  Het Google Cloud Print beheerdersscherm (https://www.google.com/cloudprint)

 2. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 3. Druk op [Google Cloud Print].

 4. Druk op [Geregist. gegevens verwijderen].

 5. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 6. Druk op [Ja] in het bevestigingsscherm.

 7. Wanneer de verwijdering gereed is, wordt het volgende scherm weergegeven.