Een document instellen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het document op deze machine instelt.

Over waar een document in te stellen

Stel een document in in de ADF of op de document glasplaat om te kopiëren, scannen, of het document te scannen.

 • ADF

Te scannen formaat

A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal 13/13.5/14, Executive Portrait, Statement Landscape, Statement Portrait, Folio, 8,5 vierkant

Papiercapaciteit

100 vellen (80 g/m2) of een stapel met een maximale hoogte van 10 cm (4 inches)

Papiergewicht

60 tot 120 g/m2 (16 tot 32 lb)

 • Glasplaat

Te scannen formaat

A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal 13/13,5/14, Executive Portrait, Statement Landscape, Statement Portrait, Folio, 8,5 vierkant

Documentdikte

Tot 20 mm

Memo

Een duplexscan is niet beschikbaar voor A5 Landscape, A6, B5 Landscape, Mededeling Landscape.

Opmerking

Voor documenten waarop plakmiddelen, inkt, of correctie vloeistof is gebruikt, wees er zeker van dat zij volkomen opgedroogd zijn voor het instellen.

Over documenten die men niet kan instellen

U kunt niet de volgend documenten instellen in de ADF. Gebruik de document glasplaat, in plaats hiervan.

 • Documenten met gaten of scheuren

 • Gevouwen of beschadigde documenten

 • Documenten met vouwlijnen of slecht gekruld of gerolde documenten

 • Vochtige documenten

 • Documenten door statische elektriciteit aan elkaar zijn vastgeplakt

 • Carbon doorgedrukte documenten

 • Kleding, metalen vellen, OHP films

 • Documenten met een nietje, paperclip, code of plakband

 • Documenten die met elkaar zijn geplakt, of documenten met lijm

 • Glanzende documenten

 • Bedekte documenten

 • Documenten met natte correctievloeistof of inkt

Observeer het volgende om schade aan de document glasplaat te voorkomen.

 • Wanneer u een dik document scant, druk het niet op de document glasplaat.

 • Plaats een hard document voorzichtig.

 • Stel niet een document in die scherpe uitsteeksels heeft.

Over het scanvlak tijdens kopiëren.

Tekst of afbeeldingen binnen het 2 mm gebied vanaf de hoeken van standaard papier kunnen niet worden gescand.

Symbolen die documentoriëntatie aanduiden.

 • Landscape Dit symbool geeft aan dat het document verticaal geplaatst wordt vanaf de voorzijde van deze machine.

  Plaats het document in de ADF zo dat de lange kant eerst ingevoerd wordt.

 • Portrait Dit symbool geeft aan dat het document horizontaal geplaatst wordt vanaf de voorzijde van deze machine.

  Plaats het document in de ADF zo dat de korte kant eerst ingevoerd wordt.

 • Bij het plaatsen van een A4 Landscape document in de ADF

 • Bij het plaatsen van een A4 Portrait document in de ADF

 1. Plaats een document met de voorkant omhoog in de ADF.

  Als de [Direction (Richting)] is ingesteld op [Top Edge on Top (Bovenrand Boven)] plaats het document op een zodanige wijze dat de linkerrand als eerste in de ADF wordt getrokken.

  Als de [Direction (Richting)] is ingesteld op [Top Edge on Left (Bovenrand Links)] plaats het document op een zodanige wijze dat de bovenrand als eerste in de ADF wordt getrokken.

 2. Lijn de document geleiders uit naar de document breedte.

  Opmerking

  • Verminder het aantal documentpagina's als er problemen optreden met de papierinvoer van de ADF.

  • Documenten kunnen tot een maximum van 100 vellen (80g/m2) en 10 mm hoog worden geladen ongeacht de afmeting.

  • Let er bij gekrulde documenten op dat de papiergeleiders aansluiten op de breedte van het document.

  Memo

  De machine detecteert automatisch de volgende documentformaten.

  Serie

  Formaten die gedetecteerd worden

  AB

  A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Folio

  Letter

  Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal 14, Executive Portrait, Statement Portrait

  * Als Legal14 in de Letter series wordt opgespoord dan wordt de waarde tussen Legal13, Legal13.5 en Legal14 die gespecificeerd zijn in [Device Settings (Apparaten Instellingen)] > [Admin Setup (Admin Instellingen)] > [Scanner Setup (Scanner Instellingen)] > [Default Settings (Standaard Instellingen)] > [Auto Detect Scan Size (Auto detect Scan Afmeting)] > [Legal Size (Legal Afmeting)] als Scan Afmeting ingesteld.

 1. Open het deksel van de glasplaat.

 2. Plaats een document met afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

  Wanneer een document in portret is, lijn zijn bovenste hoek uit met de bovenste linkerhoek van het glas.

  Wanneer een document in landschap is, lijn zijn rechter hoek uit met de bovenste linkerhoek van het glas.

  Opmerking

  Druk niet krachtig op de glasplaat.

 3. Sluit voorzichtig de klep van de glasplaat.

  U moet de instelling [Richting] om de documentrichting (staand of liggend) in te stellen op voorhand te wijzigen.

  Over de [Direction] instelling

  De documentrichting instellen 8Richting)

  Memo

  De machine detecteert automatisch de volgende documentformaten.

  Serie

  Formaten die gedetecteerd worden

  AB

  A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Folio

  Letter

  Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal 14, Executive Portrait, Statement Portrait

  * Als Legal14 in de Letter series wordt opgespoord dan wordt de waarde tussen Legal13, Legal13.5 en Legal14 die gespecificeerd zijn in [Device Settings (Apparaten Instellingen)] > [Admin Setup (Admin Instellingen)] > [Scanner Setup (Scanner Instellingen)] > [Default Settings (Standaard Instellingen)] > [Auto Detect Scan Size (Auto detect Scan Afmeting)] > [Legal Size (Legal Afmeting)] als Scan Afmeting ingesteld.

  Opmerking

  • Als het document op de glasplaat ligt, wordt de afmeting van het document gedetecteerd nadat de documentklep wordt gesloten. Wees zeker van het sluiten van de documentklep.

  • Documenten dikker dan 1,5 mm kan de afmeting van het document niet gedetecteerd worden.