De documentrichting instellen 8Richting)

U kunt [Bovenzijde boven] of [Bovenzijde links] als documentoriëntatie selecteren. Geeft de juiste oriëntatie op om het gewenste kopieerresultaat te bereiken.

 1. Druk op [Copy] of de [COPY] knop

 2. Stel een document in bij de ADF of op de document glasplaat.

 3. Druk op [Direction] op het [Copy] of [Basic] label.

  Memo

  Alternatief, kunt u deze instelling instellen vanaf [Function Settings].

 4. Kies de document oriëntatie, en klik dan op [OK].

  Memo

  Wanneer u drukt op [Cancel], gaat het scherm terug naar het vorige scherm zonder de wijzigingen op te slaan.

 5. Druk op de (START) knop.