Een prefix toevoegen (prefix)

U kunt een kengetal aan een bestemming nummer toevoegen. U kunt ook een kengetal toevoegen wanneer u een nummer registreert naar snelkeuze oproep.

U moet het kengetal van tevoren registreren naar [Prefix]. U kunt tot 40 cijfers invoeren.

U kunt gebruiken symbolen zoals "#" of "*".

Een Bestemming Opgeven (Rechtstreekse Toegang)

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Druk op [Fax Setup].

 5. Druk op [Other Settings].

 6. Druk meerdere keren op of en druk op [Prefix (Prefix)].

 7. Voer een voorvoegsel in.

 8. Druk op [OK].

 9. Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.

U kunt een prefix alleen toevoegen wanneer u een te kiezen nummer invoert met het numerieke toetsenblok. Om een bestemming met het numerieke toetsenblok op te geven, volgt u de onderstaande procedure.

Opmerking

U kunt de snelheidskiesschijf niet gebruiken nadat een prefix is ingegeven.

Een Bestemming Opgeven (Rechtstreekse Toegang)

 1. Druk op [PreFix:N] op het bestemming invoer scherm.

  Het kengetal wordt weergegeven als "N"

 2. Voer een bestemming nummer in.

 3. Druk op [OK].

U kunt een kengetal aan een snelkeuze oproep nummer toevoegen.

Faxnummers

 1. Druk op [PreFix: N] op het invoerscherm van het faxnummer voor de registratie van snelkiesnummers.

 2. Druk op [OK].