Het aantal pogingen om opnieuw te kiezen and intervallen voor opnieuw kiezen instellen

Indien de fax uitzending verzuimt, de machine automatisch redials. Wanneer de lijn van de ontvanger bezet is, de machine van de ontvanger niet antwoord, of een communicatiefout optreedt, zal de machine van de verzender ook automatisch opnieuw bellen. U kunt het aantal van herhaal pogingen voor opnieuw bellen instellen en de intervallen van de herhaal oproep pogingen.

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Druk op [Fax Setup].

 5. Druk op [Other Settings].

 6. Druk op [Redial Tries].

 7. Voer het aantal pogingen voor nummerherhaling in.

 8. Druk op [OK].

 9. Druk op [Redial Interval].

 10. Voer de herhaal oproep interval in.

 11. Druk op [OK].

 12. Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.

Memo

Indien de uitzending een gespecificeerd nummer van tijden voor redial pogingen verzuimde, het document dat in herinnering is opgeslagen is uitgeveegd en een foutmelding is geprint.

Een Bestemming (Verzendgeschiedenis en Ontvangstgeschiedenis) opgeven