De standaardnaam van de afzender wijzigen

Wanneer u de verzender (schepper) naam heeft die vaak wordt gebruikt, wordt het aanbevolen om de naam te specificeren als de standaard schepper naam.

  1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

  2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

  3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

    De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

  4. Druk meerdere keren op of en druk op [User Install (Gebruiker Installeren)].

  5. Druk of meerdere keren en druk op [Standard TTI (Standaard TTI)].

  6. Kies een naam van de verzender (schepper) om te gebruiken.

  7. Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.