Een ontvangen fax afdrukken

Ontvangen fax worden automatisch afgedrukt. U kunt een papier lade specificeren om te gebruiken.

Opmerking

Trek de papier cassette er niet uit tijdens het printen.

Memo

 • Gebruik alleen normaal of hergebruikt papier

De volgende papierformaten zijn beschikbaar.

Basis

Beschikbaar papierformaat

AB

A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5Landscape, A5 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Folio

Letter

Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Statement Landscape, Statement Portrait

Als [Device Settings (Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] > [Default Paper Size (Stand. papierform.)] is ingesteld op A4, raadpleegt u de AB Serie. Als het op Letter is ingesteld, zie de Letter-series.

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk op [Paper Setup].

 3. Druk op [Select Tray].

 4. Druk op [Fax].

 5. Specificeert een lade om te gebruiken.

 6. Kies een instelling.

  • De papier lade met [ON(Prior)] ingesteld wordt gebruikt voor een andere lade die papier bevat van dezelfde grootte.

  • De MP lade is ingesteld naar [OFF] door fabriek standaard.

 7. Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.

  Memo

  U kunt de uitvoerbestemming voor ontvangen faxberichten instellen.

  Uitvoerlades wisselen

Zelfs als de machine geen ontvangen faxen kan afdrukken op grond van een tekort aan papier of papierstoringen, kan het apparaat gegevens van maximaal 8192 bladen ontvangen. (Niettemen, deze hoeveelheid verschilt afhankelijk van de resteren geheugenruimte of de inhoud van het document.) Zelfs als de machine geen ontvangen faxen kan afdrukken op grond van een tekort aan papier of papierstoringen, zie dan de volgende items om een probleem op te lossen. Als het probleem opgelost is, start afdrukken automatisch.

Papier Laden

Als een Papieropstopping zich voordoet