Uitvoerlades wisselen

Verandert de uitvoerbestemmingen voor ontvangen faxen.

Opmerking

  • Controleer of de achterste uitvoerlade aan de achterzijde van de machine gesloten is.

  • Als de achterste uitvoerlade geopend is, wordt het papier altijd uitgevoerd via de achterste uitvoerladevoerlade.

Memo

  • Als het papier op de bovenste uitvoerlade blijft, begint het waarschuwingslampje te knipperen.

  • Om de LED niet te laten knipperen, gaat u naar [Device Settings (Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] en stelt u [Paper in Output Tray Lamp (Papier in uitvoerladelamp)] in op [Disable (Uitschakelen)].

  1. Druk op [Apparaatinstellingen] op het aanraakpaneel.

  2. Druk op [Papierinstellingen].

  3. Druk meerdere keren op of en druk op [Output Tray (Uitvoerlade)].

  4. Druk op [Fax].

  5. Selecteer een uitvoerlade.

  6. Druk op [Terug] tot het introductiescherm wordt weergegeven.