Een afdrukmethode instellen voor Wanneer een ontvangen afbeelding het papierformaat overschrijdt.

Het teveel vanaf het gespecificeerde papier wordt gereduceerd of verwijderd, of geprint op het volgende vel papier. Bijvoorbeeld, wanneer de machine een fax ontvangt die groter is dan A4 met A4 papier gespecificeerd, wordt het teveel van de afbeelding geprint op het volgende vel papier.

U kunt deze situatie voorkomen door het specificeren van een reductie ratio.

De reductie ratio bepaalt of de machine wel of niet de ontvangen afbeelding automatisch reduceert naar de gespecificeerde papier grootte. [Auto] reduceert automatisch de afbeelding en [100%] print de afbeelding zonder reductie. [Rx Reduc. Rate] is ingesteld naar [Auto] door fabriek standaard.

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Druk op [Fax Setup].

 5. Druk op [Other Settings].

 6. Druk op [Rx Reduc. Rate].

 7. Kies een reductie ratio.

 8. Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.

De drempelwaarde bepaalt of de ontvangen afbeelding wel of niet wordt geprint op de volgende pagina.

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Druk op [Fax Setup].

 5. Druk op [Other Settings].

 6. Druk meerdere keren op of en druk op [Reduc. Margin (Reduceren. Marge)].

 7. Voer een waarde in tussen 0 en 100 (mm) (0.0 tot 3.9 inches) en druk dan op [OK (OK)].

 8. Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.

Memo

 • Wanneer het teveel groter is dan de gespecificeerde reductie drempelwaarde, wordt het teveel geprint op de volgende pagina.

 • Wanneer het teveel kleiner is dan de gespecificeerde reductie drempelwaarde, wordt de ontvangen afbeelding gereduceerd en geprint op de volgende pagina.

 • Wanneer [Rx Reduc. Rate] is ingesteld naar [100%] en het teveel vanaf de papier grootte kleiner is dan de gespecificeerde drempelwaarde, wordt het teveel verwijderd.