Meerdere kopieën op één vel papier maken (Herhalen)

Deze functie stelt u in staat om hetzelfde document aan één kant van een vel papier te kopiëren. Het document kan twee, vier of acht keer worden herhaald.

 • Twee herhalen

 • Vier herhalen

 • Acht herhalen

Opmerking

 • Wanneer [Repeat] is ingeschakeld, is [Zoom] automatisch ingesteld naar [Auto]. Om een zoom ratio te specificeren, schakel [Repeat] in, en stel dan [Zoom] in.

 • Om een document in uw oriëntatie van voorkeur te kopiëren, specificeer van te voren de oriëntatie in [Direction].

  De documentrichting instellen 8Richting)

 • Een deel van het document zal niet worden gekopieerd afhankelijk van het papier, document, of zoom ratio.

 • Wanneer de herhalen functie is ingeschakeld, wort de papier lade automatisch ingesteld.

 1. Druk op [Copy] of de [COPY] knop

 2. Stel een document in bij de ADF of op de document glasplaat.

  Memo

  Continu Scan modus stelt u in staat om meerdere documenten in een keer te kopiëren.

  Continu scanmodus inschakelen (Continu scannen)

 3. Druk op [Repeat] op het [Advanced] label.

 4. Kies een herhaal methode, en druk dan op [OK].

  Memo

  Wanneer u drukt op [Paper Feed], kunt u een papier aanvoer lade instellen.

  Specificeren van de papiertoevoerlade (Papiertoevoer)

 5. Druk op [OK].

 6. Druk op de (START) knop.