Continu scanmodus inschakelen (Continu scannen)

Deze functie is handig bij het kopiëren van meerdere boeken.

Om meerdere set van documenten te scannen en kopieën als een enkele taak te maken, schakel de Continu Scannen modus in. De modus is nuttig wanneer u gebruikt de [Sort], [N-in-1], of [Duplex Copy] functie.

In Continu Scannen modus, kunt u uw documenten kopiëren vanaf de ADF, document glasplaat, of vanaf beide.

Iedere set in paginavolgorde sorteren (Sorteren)

Meerdere pagina's op één vel papier combineren (N-in-1)

Kopiëren annuleren

 1. Druk op [Copy] of de [COPY] knop

 2. Plaats de eerste pagina van een document in de ADF of op de glasplaat.

  Memo

  Wanneer u N-in-1 en/of duplex kopieën maakt met gebruik van de document glasplaat, wordt het {Please set next document] scherm weergegeven na het scannen van de documenten zelfs als [Continuous Scan] is ingesteld naar [OFF].

 3. Druk op [Continue scan] op het tabblad [Geavanceerd].

  [Continuous Scan] is ingesteld naar [ON].

  Memo

  Drukken op [Continuous Scan] schakelt tussen [ON] en [OFF].

 4. Voer het aantal exemplaren in via het numerieke toetsenblok.

 5. Druk op de (START) knop.

 6. Wanneer het [Please set next document.] scherm wordt weergegeven, plaats het volgende document in de ADF of op de document glasplaat.

  Opmerking

  Wanneer u het volgende document op een andere plaats invoert, zorg er dan voor dat u het vorige document verwijdert van de plaats die u daarvoor heeft gebruikt.

 7. Druk op [Start Scan].

 8. Wanneer het scannen van alle sets van de documenten gereed is, druk op [Scan Complete].

  Memo

  Als u op [Scan Complete (Scan Voltooid)] drukt na het scannen van alle documenten met meerdere kopiëen (2 of meer) ingesteld op [Copies (Kopiëen)] worden de resterende kopiëen gekopieerd.