Specificeren van de papiertoevoerlade (Papiertoevoer)

 1. Druk op [Copy] of de [COPY] knop

 2. Stel een document in bij de ADF of op de document glasplaat.

 3. Druk op [Paper Feed] op het [Copy] of [Basic] label.

  Memo

  Alternatief, kunt u deze instelling instellen vanaf [Function Settings].

 4. Kies een lade, en druk dan op [OK].

 5. Druk op de (START) knop.

Memo

 • Om de MP (Multi-Purpose) lade te gebruiken waarbij [Paper Feed] is ingesteld naar [Auto], druk op [Device Settings], en kies dan [Paper Setup] > [Select Tray] > [Copy] > [MP Tray] > [ON] of [ON(Prior)].

 • [Tray 2 (Lade 2)]/[Tray 3 (Lade 3)]/[Tray 4 (Lade 4)] worden alleen getoond als de optionele lade-eenheden geïnstalleerd zijn.

 • Als de [Paper Feed (Papiertoevoer)] op [Auto (Automatisch)] is ingesteld kunt u een papierlade selecteren waarin A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal13/13.5/14, Executive Portrait, Statement Landscape, Statement Portrait, Folio, of 8.5 SQ papier geplaatst kan worden. Selecteer de papierlade in de [Paper Feed (Papiertoevoer)]instelling om een andere papierafmeting te kiezen.

 1. Druk op [Copy] of de [COPY] knop

 2. Stel een document in bij de ADF of op de document glasplaat.

 3. Druk op [Paper Feed] op het [Copy] of [Basic] label.

  Memo

  Alternatief, kunt u deze instelling instellen vanaf [Function Settings].

 4. Kies [MP Tray], en druk dan op [OK].

 5. Laden papier in de MP lade.

  Papier Laden

 6. Druk op de (START) knop.

 7. Controleer de boodschap, en druk dan op [Start].

 8. Druk op [OK].