Uitvoerlades wisselen

Uitvoerlades wisselen voor af te drukken papier.

Opmerking

Controleer of de achterste uitvoerlade aan de achterzijde van de machine gesloten is.

Als de achterste uitvoerlade geopend is, wordt het papier altijd uitgevoerd via de achterste uitvoerlade.

Memo

  • De standaardinstelling voor de uitvoerlade kan gewijzigd worden in [Device Settings (Apparaatinstellingen)] > [Paper Setup (Papierinstellingen)] > [Output Tray (Uitvoerlade)] > [Copy (Kopiëren)].

  • Wanneer er papier blijft liggen in de bovenste uitvoerlade, begint de LED te knipperen.

    Om de LED niet te laten knipperen, gaat u naar [Device Settings (Apparaatinstelling.)] > [Admin Setup (Beheerderinst.)] > [Manage Unit (Beheer)] > [System Setup (Systeemsetup)] en kiest u de optie [Disable (Uitschakelen)] voor [Paper in Output Tray Lamp (Papier in uitvoerladelamp)].

  1. Druk op [Kopiëren] of de knop (KOPIËREN).

  2. Plaats een document in de ADF of op de glasplaat.

  3. Druk op [Uitvoerlade] op het tabblad [Basis].

  4. Selecteer een uitvoerlade.

  5. Druk op de (START)-knop.