Vergrote of verkleinde kopieën maken (Zoomen)

Opmerking

U kunt [Auto] alleen gebruiken bij het kopiëren op papier met het volgende formaat: A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal 13/13,5/14, Executive Portrait, Statement Landscape, Statement Portrait, Folio of 8,5 vierkant.

 1. Druk op [Copy] of de [COPY] knop

 2. Stel een document in bij de ADF of op de document glasplaat.

 3. Druk op [Zoom] op het [Copy] of [Basic] label.

  Memo

  Alternatief, kunt u deze instelling instellen vanaf [Function Settings].

 4. Stelt de zoom ratio in.

  • Wanneer u gebruikt [Auto]

  1. Kies [Auto], en druk dan op [OK].

  • Wanneer u een vooraf ingestelde zoom ratio kiest.

  1. Kies een zoom waarde, en druk dan op [OK].

   Beschikbare ratio-instellingen.

  • Om een andere zoomfactor in te stellen

  1. Druk op [Verkleinen] of [Vergroten].

  2. Specificeer een zoomfactor.

  Memo

  Wanneer [Fit to page(98%)] is gekozen en de grootte van het document en het apier hetzelfde zijn, wordt het document gereduceerd om op het papier te passen.

  • Zoompercentage instellen via het numerieke toetsenblok

  1. Voer het zoompercentage van 25 tot 400% in via het numerieke toetsenblok of door te drukken op op het aanraakscherm en druk vervolgens op [OK (OK)].

  Memo

  • U kunt de ratio in eenheden van 1% instellen.

  • Wanneer u een onjuiste waarde invoert, druk op de (CLEAR) knop, en voer dan de juiste waarde in.

  • Bij het instellen van verschillende zoomfactors voor de verticale en horizontale assen

  1. Druk op [Aangepast].

  2. Geef de zoompercentages voor de verticale en horizontale assen op.

   Voer het zoompercentage van 25 tot 400% in via het numerieke toetsenblok of door te drukken op op het aanraakscherm en druk vervolgens op [OK (OK)].

  Memo

  • Als u verschillende zoompercentages voor verticale en horizontale assen instelt, moet u de toevoerlade opgeven.

  • U kunt een factor instellen in eenheden van 1%.

  • Wanneer u een incorrecte waarde heeft ingevoerd, drukt u op de knop (WISSEN) en voert u vervolgens de correcte waarde in.

 5. Druk op de (START) knop.

Memo

 • Wanneer [Paper Feed] is ingesteld naar [Auto], wordt [Zoom] automatisch ingesteld naar [100%]. Om een andere ratio te kiezen, stel [Paper Tray] in, en stel dan [Zoom] in.

 • Wanneer [Paper Feed] is ingesteld naar [Auto], wordt de papier lade automatisch gekozen volgens de gekozen zoom ratio. Om een specifieke papier lade te gebruiken, herstel nogmaals [Paper Feed].

 • Zelfs als de [Paper Feed (Papiertoevoer)] op [Auto (Automatisch)] is ingesteld, kunt u geen andere papierlade selecteren waarin u papier plaatst dan A3, A4 Landscape, A4 Portrait, A5 Landscape, A5 Portrait, A6 Portrait, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Tabloid, Letter Landscape, Letter Portrait, Legal13/13.5/14, Executive Portrait, Statement Landscape, Statement Portrait, Folio, of 8.5 SQ. In dit geval geef het vanuit de [Paper Feed (Papiertoevoer)] op.

 • Wanneer [Paper Feed] is ingesteld naar [Auto], wordt de [Paper Feed] instelling automatisch veranderd via instelling van [Zoom] naar [Auto]. Een boodschap wordt weergegeven op het aanraak paneel om u te informeren dat de instelling is veranderd.