Een E-mailgroep vanaf een Computer Registreren

Wanneer u de E-mail Adresbeheerder van het Configuratiehulpprogramma gebruikt, kunt u meerdere emailadressen opslaan in een groep. Als u een groep als bestemming opgeeft, kunt u tegelijkertijd een e-mail naar meerdere emailadressen sturen.

U kunt maximaal 32 groepen voor e-mailadressen maken.

Indien u klikt op (Save to device), worden de gewijzigde instellingen gereflecteerd naar de machine.

Opmerking

  1. Klik op [Start], en kies dan [All Programs] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].

  2. Kies de machine vanaf [Registered Device Table].

  3. Kies het [User Setting] label.

  4. Klik op [E-mail Address Manager].

  5. Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [OK].

  6. Klik op (Nieuw (Groep)).

  7. Registreer een groep, en klik dan op [OK].

  8. Klik op (Naar apparaat opslaan).