Configuratiehulpprogramma

In Configuration Tool kunt u meerdere machines beheren en instellingen wijzigen. Voor e-mailadres instellingen en registratie/verwijdering snelkiezen zie "Adresboek bewerken".

De Configuratie Gereedschap functie zijn als volgr.