Podgląd przychodzących faksów przez e-mail

Biura mogą otrzymywać wiele niepotrzebnych faksów i jest to oczywista strata papieru na wydrukowanie ich wszystkich. Czy kiedykolwiek chciałeś sprawdzić zawartość przychodzących faksów i wydrukować tylko te, które są ważne?

W takim wypadku zalecamy używanie funkcji "Automatyczne dostarczanie".

Z tą funkcją możesz przekazać przychodzące faksy do komputera i odbierać je jako załączniki e-mail. Z możliwością sprawdzania zawartości faksów na ekranie komputera, możesz po prostu usunąć te, które nie są ważne, bez drukowania ich.

Zalecamy również funkcję "Zapis danych przesłanych" w połączeniu z "Automatyczne dostarczanie". Ta funkcja pozwala Ci na zapisanie rekordów wszystkich przychodzących i wychodzących wiadomości na serwerze, do których masz dostęp przez cały czas.

Przekazywanie odebranych dokumentów na miejsce docelowe e-mail lub katalog udostępniony (Automatyczne dostarczanie)

Zapisywanie danych wysłanych i odebranych (Zapis danych przesłanych)