Zapisywanie danych wysłanych i odebranych (Zapis danych przesłanych)

W tej sekcji opisano funkcję zapisywania danych transmisji oraz jej konfigurację.

Funkcja zapisywania danych transmisji automatycznie zapisuje wysłane e-maile (Faks Internetowy, FaxServer), odebrane e-maile (Faks Internetowy), wysłane faksy i odebrane faksy w określonym folderze sieciowym. Dla wysłanych wiadomości e-mail, tylko pliki załączników są zapisywane. Możesz określić wyłącznie jeden folder sieciowy dla każdego ustawienia, ale możesz określić różne miejsca docelowe zapisu odpowiednio dla każdej kategorii przesłanych i odebranych danych.

Dane zapisywane są jako plik PDF lun TIFF w zależności od formatu odebranych danych.

Uwaga

Funkcja zapisywania danych transmisji nie jest dostępna podczas używania poniższych funkcji.

 • Wysyłanie w czasie rzeczywistym

 • Transmisja Polling używając komunikacji biuletynu elektronicznego Fcode.

 • Odbieranie z użyciem poufnej komunikacji Fcode.

 • Bezpieczny odbiór

 1. Otwórz stronę Web tego urządzenia.

  Otwórz stronę Web tego urządzenia

 2. Zaloguj się jako administrator.

 3. Wybierz [Transmission Settings].

  W pierwszej kolejności należy ustawić serwer.

  Przed użyciem skanowania do wiadomości e-mail

 4. Wybierz [Transmission Settings].

 5. Wybierz kategorię danych, które chcesz zapisać, a następnie kliknij [Edit].

 6. Wybierz [ON].

  Notatki

  Elementy na ekranie zależą od wybranej kategorii.

 7. Kliknij [Select Profile List].

  Z pierwszej kolejności należy zarejestrować profil.

  Tworzenie katalogu udostępnionego w komputerze

 8. Wybierz miejsce docelowe zapisanych danych z [Profile List], a następnie kliknij [OK].

 9. Kliknij [Submit].

Notatki

 • Etapy 5 do 9 należy powtarzać do zakończenia ustawiania wszystkich kategorii zapisywanych danych.

 • Nadane i wysłane faksy są zapisywane jako plik PDF.

 • Jeżeli wysłany plik załącznika e-mail nie jest plikiem PDF, JPEG lub TIFF, plik nie zostanie zapisany.

 • Treść odebranych wiadomości e-mail nie może być zapisana.

 • Rozmiar danych, które ta funkcja może obsłużyć, jest ograniczony.

 • Jeżeli karta pamięci urządzenia nie będzie wystarczająca do zapisania odebranych i wysłanych faksów, Faksów Internetowych lub plików załącznika e-mail, dane transmisji nie będą zapisane.