Przekazywanie odebranych dokumentów na miejsce docelowe e-mail lub katalog udostępniony (Automatyczne dostarczanie)

W tej sekcji opisano funkcję automatycznego dostarczania oraz jej konfigurację.

Funkcja automatycznego dostarczania przekazuje odebrane dane do określonych adresatów. Jako adresatów możesz określić do pięciu adresów e-mail oraz jeden folder sieciowy.

Z funkcji tej można skorzystać w przypadku odebranych faksów, Faksów Internetowych oraz załączników e-mail. Dane przekazywane są jako plik PDF lun TIFF w zależności od formatu odebranych danych.

Można zapisać do 100 zestawów miejsc przeznaczenia dla funkcji automatycznego dostarczania.

Uwaga

Funkcja dostawy automatycznej nie jest dostępna podczas używania poniższych funkcji.

 • Odbieranie z użyciem poufnej komunikacji Fcode

 • Odbiór faksów z wykorzystaniem Bezpiecznego odbioru

 1. Otwórz stronę Web tego urządzenia.

  Otwórz stronę Web tego urządzenia

 2. Zaloguj się jako administrator.

 3. Wybierz [Transmission Settings].

  W pierwszej kolejności należy ustawić serwer.

  Ustawienia e-mail (strona Web)

 4. Kliknij [New] na stronie [Automated Delivery Setup].

 5. Wprowadź nazwę w [Automated Delivery].

 6. Wybierz [ON] dla [Automated Delivery].

 7. Kliknij pole wyboru dla wymaganej pozycji [Search field].

 8. Kliknij [Edit] w [Deliver To].

 9. Wprowadź adres e-mail adresata i kliknij [Add].

 10. Sprawdź, czy wprowadzony adres pojawił się na [Address List], a następnie kliknij [OK].

 11. Kliknij [Edit] w [Deliver To].

  Aby określić folder sieciowy, w pierwszej kolejności zarejestruj adresata (profil).

  Tworzenie katalogu udostępnionego w komputerze

 12. Wybierz adresata z [Profile List], a następnie kliknij [OK].

 13. Wybierz [OFF] dla [Print].

  Aby wydrukować odebrane dane, wybierz [ON].

 14. Kliknij [Submit].

Notatki

 • Jeżeli ustawiono [Forwarding Setting], otrzymane faksy nie będą automatycznie dostarczane za pomocą tej funkcji.

 • Odebrany faks będzie dostarczany jako plik PDF.

 • Jeżeli odebrany plik załącznika e-mail nie jest plikiem PDF, JPEG lub TIFF, plik nie zostanie przekazany.

 • Treść odebranych wiadomości e-mail nie może być przekazywana dalej.

 • Rozmiar danych, które ta funkcja może obsłużyć, jest ograniczony.

 • Jeżeli karta pamięci urządzenia nie będzie wystarczająca do zapisania odebranych faksów, Faksów Internetowych lub plików załącznika e-mail, dane transmisji nie będą automatycznie dostarczane.