Zwiększ Bezpieczeństwo

W tej części opisano, jak korzystać z urządzenia w bezpieczny sposób.

Zaszyfruj Dokument, aby Chronić go przez Nieuprawnionym Dostępem

Skorzystać z funkcji wydruku prywatnego. Jeżeli z góry przypiszesz dokumentowi hasło, dokument będzie można wydrukować wyłącznie po wprowadzeniu tego hasła z poziomu panelu operatora. Ponadto, dokument jest szyfrowany przed przesłaniem z komputera, chroniąc informacje przed nieuprawnionym dostępem.

Szyfrowanie danych drukowania i ustawienie hasła przed drukowaniem (drukowanie prywatne)

Skorzystaj z funkcji szyfrowania PDF. Można ustawić poziom siły szyfrowania, hasło wymagane do otwarcia pliku i inne ustawienia.

Szyfrowanie pliku PDF

Skorzystaj z funkcji kontroli dostępu. Dzięki temu możesz ograniczyć użytkowników urządzenia i dostępne funkcje.

Uwierzytelnianie użytkowników (Kontrola dostępu)

Skorzystaj z funkcji zabezpieczeń dla wysyłki faksu. Funkcje te są przydatne, aby zapobiec błędnemu przesłaniu faksu.

Zapobieganie przed błędnym przesłaniem faksu

Możesz ograniczyć komputery, na których korzystać można ze Skanu Zdalnego.

Dodawanie miejsca docelowego do skanowania do komputera