Szyfrowanie pliku PDF

Przy konwersji zeskanowanego dokumentu do pliku PDF można zaszyfrować plik. Możesz ustawić poziom szyfrowania, hasło otwarcia dokumentu, hasło zezwoleń i uprawnienia na użycie do utworzonego pliku PDF. Im wyższy poziom szyfrowania, tym wyższy jest poziom bezpieczeństwa.

Hasło otwarcia dokumentu jest przeznaczone do otwierania zaszyfrowanego pliku PDF. Hasło otwarcia dokumentu nie może być takie samo jak hasło zezwoleń. Maksymalnie można wprowadzić 32 znaki.

Hasło zezwoleń jest przeznaczone do sterowania drukowaniem, wyodrębnianiem, edycji lub innych operacji na zaszyfrowanych plikach PDF. Hasło zezwoleń nie może być takie samo jak hasło otwarcia dokumentu. Maksymalnie można wprowadzić 32 znaki.

Uwaga

 • Można wybrać [Encrypted PDF (Szyfrowany PDF)] tylko gdy [File Format (Format pliku)] jest ustawiony na [PDF (PDF)] lub [HC-PDF (HC-PDF)]. [PDF/A (PDF/A)] nie może zostać wybrany.

 • Aby zaszyfrować plik PDF, musisz ustawić hasło otwarcia dokumentu lub hasło zezwoleń.

Notatki

 • Elementy ustawień zezwoleń dla drukowania i edytowania plików PDF różnią się w zależności od poziomu szyfrowania.

 • Zezwolenie na drukowanie dokumentu, zezwolenie na wyodrębnienie tekstu i grafiki oraz zezwolenie na zmianę dokumentu są wyświetlane tylko jeśli wybierzesz [Aktywne] lub [Zastosuj hasło domyślne] dla [Hasło zezwoleń].

 1. Naciśnij [Skanuj] lub przycisk (SKANUJ).

 2. Ustaw dokument w ADF lub na szkle dokumentu.

 3. Naciśnij [Encrypted PDF (Szyfrowany PDF)] w zakładce [Image Settings (Ustawienia obrazu)].

 4. Naciśnij [Encrypt (Szyfruj)], a następnie naciśnij [Next (Dalej)].

 5. Aby ustawić hasło otwarcia dokumentu, naciśnij [Enable (Aktywuj)] lub [Apply Default Password (Zastosuj domyślne hasło)].

  Aby wybrać [Apply Default Password (Zastosuj domyślne hasło)], musisz zarejestrować domyślne hasło z góry w menu [Device Settings (Ustawienia urządzenia)] > [Admin Setup (Ustawienia administratora)] > [Scanner Setup (Ustawienia skanera)] > [Default Settings (Ustawienia domyślne)] > [Encrypted PDF Setting (Ustawienie szyfrowanego PDF)] na panelu dotykowym.

  Konfiguracja administratora

 6. Wprowadź hasło, a następnie kliknij [OK].

  Maksymalnie można wprowadzić 32 znaki.

 7. Wprowadź hasło ponownie, a następnie kliknij [OK].

 8. Aby ustawić hasło dostępu, naciśnij [Enable (Aktywuj)] lub [Apply Default Password (Zastosuj domyślne hasło)].

 9. Wprowadź hasło, a następnie kliknij [OK].

  Hasło zezwoleń nie może być takie samo jak hasło otwarcia dokumentu. Maksymalnie można wprowadzić 32 znaki.

 10. Wprowadź hasło ponownie, a następnie kliknij [OK].

 11. Wybierz Zezwolenie dla druku, a następnie naciśnij [Dalej].

 12. Wybierz Zezwolenie dla wypakowania, a następnie naciśnij [Dalej].

 13. Wybierz Zezwolenie dla edycji, a następnie naciśnij [Dalej].

 14. Sprawdź ustawienia bezpieczeństwa, a następnie naciśnij [Tak].

 15. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie naciśnij przycisk (START).