Uwierzytelnianie użytkowników (Kontrola dostępu)

Kontrola dostępu odnosi się do funkcji, z pośrednictwem której uwierzytelnieni użytkownicy mogą korzystać z ograniczonych funkcji.

Aby skorzystać z urządzenia, uwierzytelnij użytkownika. Informacje potrzebne do uwierzytelnienia użytkownika: nazwa użytkownika, hasło, PIN (osobisty numer identyfikacyjny) i karta IC.

Aby możliwe było korzystanie z funkcji kontroli dostępu, administrator urządzenia musi zarejestrować dane użytkownika, ustawić metodę uwierzytelniania i włączyć kontrolę dostępu.

Informacje dotyczące procedury przygotowania do korzystania z funkcji kontroli dostępu znajdują się w „Przygotowanie (Administratora)”.

Gdy funkcje kontroli dostępu zostaną włączone, na panelu kontrolnym urządzenia wyświetli się następujący ekran.

Notatki

Aby skorzystać z uwierzytelniania za pomocą karty IC, podłącz czytnik kart IC.

Jeśli czytnik kart IC nie został podłączony, komunikat „Możliwe uwierzytelnienie za pomocą karty IC” nie zostanie wyświetlony.

Uwaga

Jeśli nie możesz przeprowadzić operacji po uwierzytelnieniu, zapytaj administratora, czy masz uprawnienia do przeprowadzania operacji tego typu.