Αντικατάσταση του κυλίνδρου τροφοδοσίας (Δίσκος πολλαπλών χρήσεων)

 1. Ετοιμάστε τους κυλίνδρους τροφοδοσίας χαρτιού για τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.

 2. Ανοίξτε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων (1) προς τα εμπρός εισάγοντας τα δάχτυλά σας στις μπροστινές εγκοπές.

 3. Σηκώνοντας ελαφρώς τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων (1), πιέστε σταθερά τον δεξιό βραχίονα (2) προς τα μέσα, μετά ξεκλειδώστε τη γλωττίδα (3).

 4. Με τον ίδιο τρόπο, σηκώνοντας ελαφρώς τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, πιέστε σταθερά τον αριστερό βραχίονα προς τα μέσα, μετά ξεκλειδώστε τη γλωττίδα.

 5. Ανοίξτε το κάλυμμα συνόλου χαρτιού μέχρι να αγγίξει το σώμα της συσκευής.

 6. Ανοίξτε τις γλωττίδες στον επάνω κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού προς τα έξω και σύρετε τον κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού προς τα αριστερά για να τον αφαιρέσετε.

 7. Συνεχίστε να πιέζετε το κάλυμμα κυλίνδρου διαχωρισμού, ανοίξτε τις γλωττίδες στον κάτω κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού προς τα έξω και σύρετε τον κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού προς τα αριστερά για να τον αφαιρέσετε.

 8. Συνεχίστε να πιέζετε το κέντρο του δίσκου πολλαπλών χρήσεων και ανοίξτε το κάλυμμα του κυλίνδρου διαχωρισμού προς τα μπροστά.

 9. Αφαιρέστε τον κύλινδρο διαχωρισμού.

 10. Συνεχίστε να πιέζετε το κέντρο του δίσκου πολλαπλών χρήσεων και τοποθετήστε έναν νέο κύλινδρο διαχωρισμού.

  Υπόμνημα

  Μην αγγίζετε το λαστιχένιο τμήμα του κυλίνδρου.

 11. Κλείστε το κάλυμμα του κυλίνδρου διαχωρισμού.

 12. Τοποθετήστε τον κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού (χωρίς γρανάζι) στον κάτω άξονα.

 13. Τοποθετήστε τον κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού (με γρανάζι) στον επάνω άξονα.

 14. Κατεβάστε το κάλυμμα συνόλου χαρτιού.

 15. Πιέζοντας τον δεξιό βραχίονα του δίσκου πολλαπλών χρήσεων, σηκώστε ελαφρώς τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων και γαντζώστε τη γλωττίδα.

  Σημείωση

  Εάν κλείσετε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων χωρίς να τοποθετήσετε τη γλωττίδα πίσω στη θέση της, ενδέχεται να ραγίσει το κάλυμμα συνόλου χαρτιού. Βεβαιωθείτε πως το έχετε τοποθετήσει πίσω στη θέση του.

 16. Με τον ίδιο τρόπο, πιέζοντας τον αριστερό βραχίονα του δίσκου πολλαπλών χρήσεων, σηκώστε ελαφρώς τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων και γαντζώστε τη γλωττίδα.

  Σημείωση

  Εάν κλείσετε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων χωρίς να τοποθετήσετε τη γλωττίδα πίσω στη θέση της, ενδέχεται να ραγίσει το κάλυμμα συνόλου χαρτιού. Βεβαιωθείτε πως το έχετε τοποθετήσει πίσω στη θέση του.

 17. Κλείστε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.

  Εάν ο δίσκος πολλαπλών χρήσεων δεν κλείνει, πιέστε το τμήμα φόρτωσης χαρτιού του δίσκου πολλαπλών χρήσεων προς τα κάτω για να τοποθετήσετε το κάλυμμα συνόλου χαρτιού ξανά στη θέση του.