Αντικατάσταση της κασέτας συρραπτικού

  1. Ανοίξτε το κάλυμμα του συρραπτικού.

  2. Αφαιρέστε την άδεια κασέτα.

  3. Συνδέστε τη νέα κασέτα.

  4. Κλείστε το κάλυμμα του συρραπτικού.