Αντικατάσταση του κυλίνδρου τροφοδοσίας (Δίσκος 1/Δίσκος 2/Δίσκος 3/Δίσκος 4)

Υπόμνημα

 • Ο αριθμός σελίδων που μπορείτε να εκτυπώσετε με κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού εξαρτάται από το περιβάλλον και το χαρτί.

 • Εάν εμπλοκές χαρτιού επιμένουν μετά τον καθαρισμό του κυλίνδρου τροφοδοσίας χαρτιού, συνιστάται η αντικατάσταση του κυλίνδρου τροφοδοσίας χαρτιού.

Ο κύλινδρος τροφοδοσίας χαρτιού στον δίσκο 1 διαφέρει σε μορφή από αυτούς για τον δίσκο 2/3/4. Αναγνωρίστε τον δίσκο στον οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί ο κύλινδρος τροφοδοσίας χαρτιού, πριν προετοιμάσετε νέο κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού.

Η διαδικασία για την αντικατάσταση του κυλίνδρου τροφοδοσίας χαρτιού για τον δίσκο 1 περιγράφεται εδώ ως παράδειγμα. Η ίδια διαδικασία ισχύει για αυτούς στο δίσκο 2/3/4.

 1. Βεβαιωθείτε πως έχετε όλα όσα αναφέρονται παρακάτω στο σετ κυλίνδρου τροφοδοσίας χαρτιού για τον δίσκο 1.

  1. Κύλινδρος τροφοδοσίας χαρτιού (με γρανάζι)

  2. Κύλινδρος τροφοδοσίας χαρτιού (χωρίς γρανάζι)

  3. Κύλινδρος διαχωρισμού

  4. Ελατήριο

 2. Τραβήξτε προς τα έξω την κασέτα χαρτιού (1).

 3. Καθώς ανοίγετε τις γλωττίδες (2) στον κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της κασέτας χαρτιού προς τα έξω, σύρετε τον κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού (3) στα αριστερά για αφαίρεση.

 4. Καθώς ανοίγετε τις γλωττίδες (4) στον κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κασέτας χαρτιού προς τα έξω, σύρετε τον κύλινδρο τροφοδοσίας (5) στα αριστερά για αφαίρεση.

 5. Συνδέστε ένα νέο κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού (με γρανάζι) στον άξονα στο πίσω μέρος.

 6. Συνδέστε ένα νέο κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού (χωρίς γρανάζι) στον άξονα στο πίσω μέρος.

 7. Αφαιρέστε χαρτί από μια κασέτα χαρτιού.

 8. Πιέζοντας τις δύο γλωττίδες (6) στο μπροστινό μέρος της κασέτας χαρτιού, ανοίξτε το κάλυμμα (7) του κυλίνδρου διαχωρισμού.

 9. Πιέστε τα εξαρτήματα που είναι ενσωματωμένα στις προβολές και στις δύο πλευρές των κασετών χαρτιού προς τα μέσα και αφαιρέστε τον κύλινδρο διαχωρισμού και το ελατήριο.

  Σημείωση

  Για τον δίσκο 2/3/4, τα ελατήρια που αφαιρέθηκαν χρησιμοποιούνται αργότερα. Μην τα πετάξετε.

 10. Συνδέστε ένα νέο ελατήριο σε έναν νέο κύλινδρο διαχωρισμού. (Για Δίσκο 2/3/4, χρησιμοποιήστε τα ελατήρια που αφαιρέθηκαν στο βήμα 9.)

 11. Τοποθετήστε το ελατήριο στην κασέτα χαρτιού και ωθήστε τον κύλινδρο διαχωρισμού στην κασέτα χαρτιού.

 12. Εφαρμόστε τις προβολές της κασέτας χαρτιού μέσα στα λακάκια και στις δύο πλευρές του κυλίνδρου διαχωρισμού.

 13. Κλείστε το κάλυμμα του κυλίνδρου διαχωρισμού.

 14. Φορτώστε χαρτί στην κασέτα χαρτιού και εισάγετε την κασέτα χαρτιού μέσα σε αυτή τη συσκευή.