Αντικατάσταση της μονάδας σταθεροποιητή

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Μονάδα σταθεροποιητή κοντά στο όριο ζωής" στην οθόνη ενδείξεων, ετοιμάστε μια ανταλλακτική μονάδα σταθεροποιητή. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε περίπου 2.500 σελίδες μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο μήνυμα.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Αλλαγή μονάδας σταθεροποιητή", αντικαταστήστε τη μονάδα σταθεροποιητή.

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής της μονάδας σταθεροποιητή είναι έως 100.000 σελίδες για μονόπλευρη εκτύπωση A4.

Σημείωση

 • Ο πραγματικός αριθμός των σελίδων που μπορείτε να εκτυπώσετε με τη μονάδα σταθεροποιητή εξαρτάται από τον τρόπο που τη χρησιμοποιείτε.

 • Παρότι με το άνοιγμα και το κλείσιμο του δίσκου εξόδου ενδέχεται να παραταθεί λίγο η διάρκεια ζωής της μονάδας σταθεροποιητή, πρέπει να την αντικαταστήσετε σύντομα μετά την εμφάνιση του μηνύματος "Αλλαγή μονάδας σταθεροποιητή" για την αποφυγή δυσλειτουργίας.

 • Εάν αντικαταστήσετε τη μονάδα σταθεροποιητή, χρησιμοποιήστε την μέχρι το τέλος διάρκειας χρήσης της. Εάν βγάλετε τη μονάδα σταθεροποιητή και εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε μια άλλη πριν τη λήξη της διάρκειας χρήσης της, η διάρκεια χρήσης δεν θα εμφανίζεται σωστά.

 • Όταν το [Device Setting (Ρύθμιση συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] > [System Setup (Διαμόρφωση συστήματος)] > [Near Life Status (Κατάσταση κοντά στο όριο ζωής)] έχει οριστεί σε [Disable (Απενεργοποίηση)], το μήνυμα [Fuser Unit Near Life (Μονάδα σταθεροποιητή κοντά στο όριο ζωής)] δεν εμφανίζεται.

 • Μην εκθέτετε το τύμπανο απεικόνισης σε άμεση έκθεση στον ήλιο ή πολύ φωτεινό εσωτερικό φως (περίπου περισσότερο από 1.500 lux). Ακόμη και υπό κανονικό εσωτερικό φως, μην το αφήνετε εκτεθειμένο περισσότερα από 5 λεπτά.

Υπόμνημα

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την εμφάνιση του μηνύματος "Οριακή διάρκεια ζωής μονάδας σταθεροποιητή". Ορίστε από την καρτέλα [Device Setting (Ρύθμιση συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [User Install (Εγκατάσταση χρήστη)] > [Fuser Near Life Timing (Χρονισμός οριακής διάρκειας ζωής σταθεροποιητή)]. Οι διαθέσιμες τιμές είναι από 500 έως 5.000 (σε προσαυξήσεις των 500).

 1. Προετοιμάστε νέα μονάδα σταθεροποιητή.

 2. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να ανοίξετε τη μονάδα σαρωτή.

 3. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας μέσα στην εσοχή (Β) στη δεξιά πλευρά της συσκευής και τραβήξτε τον μοχλό ανοίγματος μπροστινού καλύμματος (1) για να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα (2) προς τα μπροστά.

 4. Πατήστε το κουμπί (C) και ανοίξτε τον δίσκο εξόδου (3).

  Υπάρχει πιθανότητα εγκαύματος.

  Επειδή η μονάδα σταθεροποιητή θερμαίνεται, να διεξάγετε προσεκτικά τη λειτουργία και όταν τον ανυψώνετε πρέπει να τον κρατάτε από τη λαβή. Μην προσπαθήσετε να την κρατήσετε ενώ είναι καυτή. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει και μετά εκτελέστε τη λειτουργία.

 5. Τραβήξτε προς τα εμπρός τον αριστερό μοχλό σσφάλισης (4) της μονάδας σταθεροποιητή για να την απασφαλίσετε.

 6. Κρατήστε τη λαβή μονάδας σταθεροποιητή (5) και σηκώστε τη μονάδα σταθεροποιητή έξω από τη συσκευή.

 7. Κρατήστε το μοχλό και τοποθετήστε τη νέα μονάδα σταθεροποιητή μέσα στη συσκευή.

 8. Τραβήξτε προς τα πίσω τον αριστερό μοχλό σσφάλισης (4) της μονάδας σταθεροποιητή για να την ασφαλίσετε.

 9. Κλείστε τον δίσκο εξόδου (3) ωθώντας και τις δύο πλευρές του δίσκου εξόδου καλά.

 10. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα (2).

  Σημείωση

  Δεν είναι δυνατό να κλείσει το μπροστινό κάλυμμα εάν ο δίσκος εξόδου δεν είναι κλειστός με ασφάλεια.

 11. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να κλείσετε τη μονάδα σαρωτή.

 12. Ανακυκλώστε τη μονάδα σταθεροποιητή.

  Υπόμνημα

  Εάν πρέπει να απορρίψετε τη μονάδα σταθεροποιητή, τοποθετήστε τη σε μια πλαστική σακούλα ή παρόμοιο δοχείο και απορρίψτε τη σύμφωνα με τη δημοτική νομοθεσία ή κατευθυντήριες οδηγίες.