İnce Çizgileri Vurgulama

Bulanık küçük harfleri ya da ince çizgileri önlemek için yazıcı sürücüsünde [Adjust ultra fine lines (Ultra ince çizgileri ayarla)] seçeneğini açın.

Bu işlev varsayılan olarak açıktır.

Barkod boşlukları ya da diğer boşluklar uygulamaya göre daha dar olabilir. Böyle bir durumda, bu işlevi kapatın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [İş Seçenekleri] sekmesini seçin.

 5. [Gelişmiş] ögesine tıklayın.

 6. [Adjust ultra fine lines (Ultra ince çizgileri ayarla)] öğesini ve [Settings (Ayarlar)] için [ON (Açık)] öğesini seçip [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

 7. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 8. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [İş Seçenekleri] sekmesini seçin.

 5. [Gelişmiş] ögesine tıklayın.

 6. [Ultra ince çizgileri ayarla] onay kutusunu işaretleyin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 7. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 8. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. Sekmelerden [Kalite1]'i seçin.

 4. [Quality 1 (Kalite1)] sekmesinde [Adjust ultra fine lines (Ultra ince çizgileri ayarla)] onay kutusunu işaretleyin.

 5. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [Yazdır] ögesine tıklayın.

Kısa not

Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.