Belirtilen Bir Çözünürlük ile Yazdırma

Gerekirse, yazdırma kalitesini değiştirebilirsiniz.

Kısa not

Windows PS yazıcı sürücüsünde veya Mac OS X'te büyük boyutlu kağıda yazdırıyorsanız [Normal (600x600) (Normal (600x600))] kullanıldığında yazdırma kalitesi artabilir.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [İş Seçenekleri] sekmesini seçin.

 5. [Kalite] ögesinden bir yazdırma kalitesi seviyesi seçin.

 6. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 7. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Print Options (Yazdırma Seçenekleri)] panelini seçin.

 4. [Quality1 (Kalite1)] sekmesindeki [Quality (Kalite)] öğesinden bir değer seçin.

 5. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [Yazdır] ögesine tıklayın.

  Kısa not

  Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.