Kullanılacak Yazı Tipini Belirtme

Not

 • Yazıcı yazı tipleri, ekranda görüntülenen TrueType yazı tipleriyle birebir uymaz.

 • Bu işlev Mac OS X sisteminde kullanılamaz.

 • Bu işlev, bazı uygulamalar için kullanılmayabilir.

Windows PCL Yazıcı Sürücüsü İçin

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Genişlet] sekmesini seçin.

 5. [Yazı Tipleri] ögesine tıklayın.

 6. [TrueType Yazı Tipi Çıktı Türü] öğesinde [Yazı Tipi Değişimi] onay kutusunu işaretleyin.

 7. [Yazı Tipi Değişim Tablosu] ögesinde TrueType yazı tiplerinin yerine kullanılacak yazıcı yazı tiplerini belirtin.

 8. [OK] ögesine tıklayın.

 9. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 10. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

Windows PS Yazıcı Sürücüsü İçin

 1. [Start (Başlat)] ögesine tıklayın ve ardından [Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)] ögesini seçin.

 2. [OKI MC573 PS (OKI MC573 PS)] simgesine sağ tıklayın ve [Printer properties (Yazıcı özellikleri)] öğesini seçin.

 3. [Aygıt Ayarları] sekmesinde [Yazı Tipi Değişim Tablosu] ögesine çift tıklayın.

 4. Bir TrueType yazı tipine tıklayın ve ardından listeden TrueType yazı tipinin yerine kullanılacak bir yazıcı yazı tipi seçin.

 5. [OK] ögesine tıklayın.

 6. Bilgisayardan yazdırılacak bir dosya açın.

 7. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 8. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 9. [Düzen] sekmesinde [Gelişmiş] ögesine tıklayın.

 10. [TrueType Yazı Tipi] ögesine tıklayın ve ardından [Aygıt Yazı Tipi ile Değiştir] ögesini seçin.

 11. [OK] ögesine tıklayın.

 12. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 13. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

Ekrandaki yazı tipi görünümünün aynısını çoğaltmak için belgelerinizi bilgisayardaki TrueType yazı tiplerini kullanarak yazdırabilirsiniz.

Not

Bu işlev Mac OS X sisteminde kullanılamaz.

Windows PCL Yazıcı Sürücüsü İçin

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Genişlet] sekmesini seçin.

 5. [Yazı Tipleri] ögesine tıklayın.

 6. [TrueType Yazı Tipi ile Çıktı Formatı] bölümünde [Yazı Tipi Değişimi] onay kutusunun işaretini kaldırın, aşağıdaki çıktı formatlarından birini seçin ve [OK]'e tıklayın.

  • [Download as outline font (Dış Çizgili Yazı Tipi olarak karşıdan yükle)]

   Yazıcıda yazı tipi görselleri oluşturur.

  • [Download as bitmap font (Bit Eşlem Yazı Tipi olarak karşıdan yükle)]

   Yazıcı sürücülerini kullanarak yazı tipi görselleri oluşturur.

 7. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 8. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

Windows PS Yazıcı Sürücüsü İçin

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Düzen] sekmesinde [Gelişmiş] ögesine tıklayın.

 5. [TrueType Yazı Tipi] öğesine tıklayın ve ardından [Yumuşak Yazı Tipi Olarak İndir] öğesini seçin.

 6. [OK] ögesine tıklayın.

 7. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 8. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.