Yarı Şeffaf Metin Ekleme (Filigranlar)

Not

 • Bu işlev Mac OS X sisteminde kullanılamaz.

 • Kitapçık yazdırmada filigranlar düzgün şekilde yazdırılmaz.

 • Windows PS yazıcı sürücüsü için [Watermark (Filigranlar)] ekranında [Background (Arkaplan)] onay kutusu seçilirse uygulamaya bağlı olarak filigran yazdırılmayabilir. Bu durumda, [Background (Arkaplan)] onay kutusu seçimini kaldırın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Extend (Genişlet)] sekmesindeki [Watermark (Filigranlar)] öğesine tıklayın.

 5. [Yeni] ögesine tıklayın.

 6. [Watermarks (Filigranlar)]'da bulunan [Text (Metin)]'e filigran olarak yazdırılan metni girin.

 7. Gerekirse [Font (Yazı Tipleri)], [Size (Boyut)] veya diğer ayarları yapın ve ardından [OK (OK)]'ı tıklatın.

 8. Yazdırılacak filigranın seçildiğini kontrol edin ve ardından [OK (OK)]'ı tıklatın.

 9. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 10. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [İş Seçenekleri] sekmesinde [Filigran] öğesine tıklayın.

 5. [Yeni] ögesine tıklayın.

 6. [Filigranlar] ögesindeki [Metin] alanına filigran olarak yazdırılan metni girin.

 7. [Yazı Tipi], [Boyut] veya gerekirse diğer ayarları yapın ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 8. Yazdırılacak filigranın seçildiğini kontrol edin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 9. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 10. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.