Poster Yapmak için Belgeyi Bölüp Birkaç Yaprak Üzerine Yazdırma

Bir belgeyi birden fazla kağıt sayfasına yazdırıp, sonra bu yaprakları birleştirerek poster oluşturabilirsiniz.

Not

 • IPP ağını kullanılırken, bu işlev kullanılamaz.

 • Bu işlev, Windows PS yazıcı sürücüsüyle veya Mac OS X sistemiyle kullanılamaz.

Windows PCL Yazıcı Sürücüsü İçin

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] öğesini seçin

 3. [Tercihler] öğesine tıklayın.

 4. [Kurulum] sekmesinde [Son İşlem Modu] öğesinden [Poster Yazdırma] öğesine tıklayın.

 5. [Seçenekler] ögesine tıklayın.

 6. Gerekirse [Genişlet], [Hizalama İşaretleri Ekle] ve [Yerpaylaşımı Ekle] değerlerini ayarlayın ve ardından [OK] öğesine tıklayın.

 7. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 8. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

Kısa not

 • İki A4 kağıt sayfası kullanarak bir A3 poster yapmak için, kağıt boyutu olarak [A4]'ü, [Zoom] öğesi için [2] değerini seçin.

 • Bu işlev Windows PCL yazıcı sürücüsünde kullanılamıyorsa [Start (Başlat)] > [Devices and Printers (Cihazlar ve Yazıcılar)] penceresini açın, [OKI MC573 PCL6 (OKI MC573 PCL6)] simgesinin üzerinde sağ tıklayın ve ardından [Printer properties (Yazıcı özellikleri)] > [Advanced (Gelişmiş)] sekmesi > [Print processor (Yazıcı işlemcisi)] > [OKX05HPP (OKX05HPP)] > [OK (OK)] öğelerine tıklayın.