Kitapçık Yapma

Not

 • Bu işlev, bazı uygulamalar için kullanılmayabilir.

 • Bu işlev Mac OS X sisteminde kullanılamaz.

 • Bu işlevle, filigranlar düzgün şekilde yazdırılmayabilir.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Kurulum] sekmesinde [Son İşlem Modu] ögesinden [Kitapçık] ögesini seçin.

 5. [Seçenekler] ögesine tıklayın ve gerekirse ardından kitapçık yazdırma ayarlarını yapın.

  • [İmza]: Ciltlenecek sayfa birimini belirtin.

  • [2 sayfa]: İki sayfayı tek bir sayfaya yazdırın.

  • [Sağdan Sola]: Sağdan açılan bir kitapçık yazdırın.

  • [Cilt Payı]: Bir boşluk ayarlayın.

 6. [OK] ögesine tıklayın.

 7. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 8. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

Kısa not

 • A4 kağıdı kullanarak A5 boyutunda bir kitapçık yapmak için, [Kurulum] sekmesinde [Boyut] ögesinden [A4] ögesini seçin.

 • Bu işlev Windows PCL yazıcı sürücüsünde kullanılamıyorsa [Start (Başlat)] > [Devices and Printers (Cihazlar ve Yazıcılar)] penceresini açın, [OKI MC573 PCL6 (OKI MC573 PCL6)] simgesinin üzerinde sağ tıklayın ve ardından [Printer properties (Yazıcı özellikleri)] > [Advanced (Gelişmiş)] sekmesi > [Print processor (Yazıcı işlemcisi)] > [OKX05HPP (OKX05HPP)] > [OK (OK)] öğelerine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Düzen] sekmesinde [Sayfa Formatı] ögesinden [Kitapçık] ögesini seçin.

 5. Gerekirse, [Sayfaların Etrafında Kenarlıkları Çiz] onay kutusunu seçin.

 6. [Gelişmiş] ögesine tıklayın.

 7. [Kitapçık Ciltleme Kenarı] ögesini seçin ve boşlukları ayarlayın.

  Kısa not

  • Sağdan açılır bir kitapçık (ilk sayfa yukarı bakarken sağ taraftan ciltlenen kitapçık) yapmak için, [Sağ Kenarda] ögesini seçin.

  • A4 kağıdı kullanarak A5 boyutunda bir kitapçık yapmak için, [Kağıt Boyutu] ögesinden [A4] ögesini seçin.

 8. Yazdırma ayarı iletişim kutusu kapatılıncaya kadar [OK (OK)] öğesini tıklatın.

 9. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 10. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.