Yerpaylaşımı Formlar veya Logolar (Yerpaylaşımı)

Not

Bu işlev Mac OS X sisteminde kullanılamaz.

Yer paylaşımlarını (Logo veya form gibi) bir belgeye yazdırabilirsiniz. Yer paylaşımı bir grup formdur. Bir düzene dört adet form kaydedebilirsiniz. Formlar kayıt ve yazdırma sırasına göre üst üste bindirilir. En son kaydedilen form en üste yazdırılır.

Düzen yazdırmadan önce, bir form oluşturun ve bu makinede kaydedin.

Windows PCL yazıcı sürücüsü için

 1. [Start (Başlat)] ögesini tıklatın ve ardından [Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)] ögesini seçin.

 2. Yazıcı simgesini sağ tıklatın, ve ardından [Printer Properties (Yazıcı Özellikleri)]'nden gerekli yazıcı sürücüsünü seçin.

 3. [Ports (Portlar)] sekmesini seçin, [Port (Port)] öğesinden [FILE (DOSYA)] işaret kutucuğunu seçin ve ardından [Configure Port (Portu Yapılandır)] öğesini tıklatın.

 4. Uygulamada yazıcıya kaydetmek istediğiniz bir form oluşturun.

 5. [File (Dosya)] menüsünden [Print (Yazdır)] öğesini seçin.

 6. [Preferences (Tercihler)] öğesine tıklayın.

 7. [Extend (Genişlet)] sekmesindeki [Overlays (Yer paylaşımları)] öğesine tıklayın.

 8. [Register print document as a new form (Yazdırılacak belgeyi yeni bir form olarak kaydet)] öğesini seçin.

 9. [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 10. Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 11. [Print (Yazdır)] ekranında [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

 12. [New Form (Yeni Form)] içinde yazıcıya kaydetmek istediğiniz [Form name (Form adı)] ve [ID (Kimlik)] öğesini girin.

  Kısa not

  Düzen için yazdırma konumu belirtilebilir.

 13. Sürücüde kayıt bilgileri olarak [Print on Pages (Sayfalara Yazdır)] öğesinden düzeni üzerine yazdırmak istediğiniz belgenin sayfalarını seçin.

  Sayfaları belirterek bir yer paylaşımı uygulamak için [Custom (Özel)] öğesini seçin ve ardından [Custom Pages (Özel Sayfalar)] içinde yer paylaşımının uygulamak istediğiniz sayfaları girin.

 14. [OK (OK)] öğesine tıklayın.

Windows PS yazıcı sürücüsü için

Talimatlar için "Formları Kaydetme (Form Yerpaylaşımı)" bölümüne bakın.

Windows PCL yazıcı sürücüsü için

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Genişlet] sekmesini seçin.

 5. [Yer paylaşımları] ögesine tıklayın.

 6. [Overlay Print (Yer Paylaşımı Yazdırma)] öğesini seçin ve açılır listeden yer paylaşımı yazdırma için kullanmak istediğiniz bir form seçin.

  Kısa not

  Yapılandırma Aracı kullanarak kayıtlı bir form eklemek veya birçok formu bir grup olarak uygulamak istiyorsanız, listeye eklemek için [Edit list... (Liste düzenle...)] öğesine tıklayın.

  Yapılandırma Aracı kullanılarak kaydedilen bir formu eklerken: [Add a registered form... (Kayıtlı bir form ekle...)] öğesine tıklayın, [Form name (Form adı)] içinde Yapılandırma Aracı'nın Depolama Yöneticisi eklentisi kullanılarak kaydedilen formun adını ve formun kimliğini girin, [Print on Pages (Sayfalara Yazdır)] öğesinden uygulamak istediğiniz sayfaları seçin ve sonra [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 7. [OK] ögesine tıklayın.

 8. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 9. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

Windows PS yazıcı sürücüsü için

Not

Bu işlevi Windows PS yazıcı sürücüsüyle kullanmak için, bir bilgisayarda yönetici olarak oturum açmanız gerekir.

 1. [Başlat] ögesine tıklayın ve ardından [Aygıtlar ve Yazıcılar] ögesini seçin.

 2. [OKI MC573 PS (OKI MC573 PS)] simgesine sağ tıklayın ve sonra [Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)] öğesini seçin.

 3. [İş Seçenekleri] sekmesinde [Yer paylaşımları] ögesine tıklayın.

 4. Açılır listeden [Kullanıcı Yer Paylaşımı] ögesini seçin ve ardından [Yeni] ögesine tıklayın.

 5. [Form Name (Form Adı)] alanına, Yapılandırma Aracı için Depolama Yöneticisi eklentisiyle kaydettiğiniz form adını girin ve [Add (Ekle)] öğesine tıklayın.

 6. [Yer Paylaşımı Adı] alanına Yer Paylaşımı için bir ad girin.

 7. [Sayfalara Yazdır] ögesinden, üzerine Yer Paylaşımının yazdırılacağı belge sayfalarını seçin.

  Kısa not

  Sayfaları belirterek bir Yer Paylaşımı uygulamak için, [Özel] ögesini seçin ve ardından [Özel Sayfalar] bölümüne Yer Paylaşımının uygulanacağı sayfaları girin.

 8. [OK] ögesine tıklayın.

 9. [Tanımlı Yer paylaşımları] ögesinden kullanılacak Yer Paylaşımını seçin ve ardından [Ekle] ögesine tıklayın.

 10. [OK] ögesine tıklayın.

 11. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 12. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 13. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 14. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.