Uzun Kağıda Yazdırma

Dokunmatik panelde MP tepsisi için bir kağıt boyutu ayarlayın. Ardından, bir yazıcı sürücüsüyle bir kağıt boyutu kaydedin.

64 ila 216 mm arası genişlikte ve 90 ila 1321 mm arası uzunlukta kağıt boyutları kaydedilebilir.

Not

 • Kağıt boyutunu, uzunluğu genişliğinden büyük olacak şekilde kaydedin. Uzunluğu genişlikten daha kısa ayarlayamazsınız.

 • Bu işlev, bazı uygulamalar için kullanılmayabilir.

 • Kağıt uzunluğu 356 mm değerini aşarsa, kağıt tavsiye edilen koşullarda kullanılsa dahi, yazdırma kalitesi garanti edilemez.

Uzun kağıt üzerine yazdırma yaparken kağıt türü ayarını değiştirin ve çok amaçlı tepsi ile arka çıktı tepsisini kullanın.

 1. ÇA tepsiye kağıt yükleyin.

 2. Arka çıktı tepsisini açın.

 3. Dokunmatik panelde [Device Settings] düğmesine basın.

 4. [Paper Setup] düğmesine basın.

 5. [MP Tray] düğmesine basın.

 6. [Paper Size] düğmesine basın.

 7. [Özel] öğesini seçin.

 8. Kağıt boyutunu ayarlamak için [Custom (Özel)] öğesine basın ve sonra [OK (OK)] öğesine basın.

 9. Ana ekran görüntüleninceye kadar [Geri] düğmesine basın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Kurulum] sekmesinde [Boyut] öğesinden [Kullanıcı Tanımlı Boyut]'u seçin.

  Kısa not

  • Kağıt boyutu 210,0 x 900,0 mm, 215,0 x 900,0 mm veya 215,0 x 1200,0 mm ayarlanmışsa kağıt boyutunu [Banner *** x *** mm (Afiş *** x *** mm)] öğesinden seçebilirsiniz.

  • Özel boyutu ayarlama hakkında talimatlar için "Özel Boyutlu Kağıda Yazdırma" konusuna bakın.

 5. [Source (Kaynak)] alanında [Multi-Purpose Tray (Çok Amaçlı Tepsi)] öğesini seçin.

 6. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 7. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. [Başlat] ögesine tıklayın ve ardından [Aygıtlar ve Yazıcılar] ögesini seçin.

 2. [OKI MC573 PS (OKI MC573 PS)] simgesine sağ tıklayın ve sonra [Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)] öğesini seçin.

 3. [Düzen] sekmesinde [Gelişmiş] ögesine tıklayın.

 4. [Kağıt Boyutu] ögesine tıklayın, açılır listeden [PostScript Özel Sayfa Boyutu] ögesini seçin ve ardından [Genişlik] ve [Yükseklik] değerlerini girin.

 5. Yazdırma ayarı iletişim kutusu kapatılıncaya kadar [OK (OK)] öğesini tıklatın.

 6. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 7. [File (Dosya)] menüsünden [Print (Yazdır)] öğesini seçin.

 8. [Advanced (Gelişmiş)] öğesine tıklayın.

 9. [Layout (Düzen)] sekmesinde [Advanced (Gelişmiş)] öğesine tıklayın ve [Paper size (Kağıt boyutu)] içinden [PostScript Custom Page Size (PostScript Özel Kağıt Boyutu)] öğesini seçin.

 10. [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 11. [Paper/Quality (Kağıt/Kalite)] sekmesinde bulunan [Paper Source (Kağıt Kaynağı)] öğesinden [Multi-Purpose Tray (Çok Amaçlı Tepsi)]'yi seçin.

 12. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 13. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [File (Dosya)] menüsünden [Print (Yazdır)] öğesini seçin.

 3. [Kağıt Boyutu] ögesinden [Özel Boyutları Yönet] ögesini seçin.

 4. Kağıt boyutları listesine bir öğe eklemek için [+ (+)] öğesine tıklayın.

 5. [Adsız] ögesine çift tıklayın ve uzun kağıt boyutu için bir ad girin.

 6. [Genişlik] ve [Yükseklik] değerlerini girin.

 7. [OK] ögesine tıklayın.

 8. [Paper Size (Kağıt Boyutu)] öğesinden kayıtlı kağıt boyutunu seçin.

 9. [Paper Feed (Kağıt Besleme)] panelinde [All Pages From (Şuradan Tüm Sayfalar)] için [Multi-Purpose Tray (Çok Amaçlı Tepsi)] öğesini seçin.

 10. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [Yazdır] ögesine tıklayın.

Kısa not

Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.