Etiketlere Yazdırma

Dokunmatik panelden MP tepsisi için bir kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlayın. Ardından yazıcı sürücüsüyle bir kağıt boyutu, kağıt tepsisi ve diğer yazdırma ayarlarını ayarlayın.

Not

Etiketlerde dubleks yazdırma işlevi kullanılamaz.

Etiketlerin üzerine yazdırma yaparken kağıt türü ve kağıt boyutu ayarını değiştirin ve çok amaçlı tepsi ile arka çıktı tepsisini kullanın.

 1. Çok amaçlı tepsiye etiket yükleyin.

 2. Arka çıktı tepsisini açın.

 3. Dokunmatik panelde [Device Settings] düğmesine basın.

 4. [Paper Setup] düğmesine basın.

 5. [MP Tray] düğmesine basın.

 6. [Paper Size] düğmesine basın.

 7. [A4] veya [Letter] düğmesine basın.

 8. [Media Type] düğmesine basın.

 9. [Labels] düğmesine basın.

 10. Ana ekran görüntüleninceye kadar [Back] düğmesine basın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Kurulum] sekmesindeki [Boyut] ögesinden [A4 210x297mm] veya [Letter 8,5x11inç] ögesini seçin.

 5. [Kaynak] öğesinden [Çok Amaçlı Tepsi] öğesini seçin.

 6. [Orientation (Yönelim)] alanından [Portrait (Dikey)] veya [Landscape (Yatay)] öğesini seçin.

 7. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 8. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Preferences (Tercihler)] öğesine tıklayın.

 4. [Layout (Düzen)] sekmesinde [Advanced (Gelişmiş)] öğesine tıklayın ve [Paper size (Kağıt boyutu)] içinden [A4 (A4)] veya [Letter (Letter)] öğesini seçin.

 5. [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 6. [Layout (Düzen)] sekmesinde [Orientation (Yönelim)] öğesinden [Landscape (Yatay)] veya [Portrait (Dikey)] öğesini seçin.

 7. [Kağıt/Kalite] sekmesinde [Kağıt Kaynağı] ögesinden [Çok Amaçlı Tepsi] ögesini seçin.

 8. Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 9. [Print (Yazdır)] ekranında [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [File (Dosya)] menüsünden [Print (Yazdır)] öğesini seçin.

 3. [Paper Size (Kağıt Boyutu)] öğesinden [Letter (Letter)] veya [A4 (A4)] seçeneğini ve [Orientation (Yön)] öğesinden yönü seçin.

 4. [Paper Feed (Kağıt Besleme)] panelinde [All Pages From (Şuradan Tüm Sayfalar)] için [Multi-Purpose Tray (Çok Amaçlı Tepsi)] öğesini seçin.

 5. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [Yazdır] ögesine tıklayın.

Kısa not

Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.