Özel Boyutlu Kağıda Yazdırma

İşletim panelinde özel bir kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlayın. Ardından, yazıcı sürücüsü ile bir kağıt boyutu kaydedin.

64 ila 216 mm arası genişlikte ve 90 ila 1321 mm arası uzunlukta kağıt boyutları kaydedilebilir.

Genişlik

Uzunluk

Tepsi 1

100 - 216 mm

148 - 356 mm

Tepsi 2/3

148 - 216 mm

210 - 356 mm

MP Tepsisi

64 - 216 mm

90 - 1321 mm

Not

 • Kağıdı dikey olarak kaydedin ve dik konumda bir tepsiye yükleyin.

 • Kağıt uzunluğu 432 mm'yi (17 inç) aşarsa arka çıkış tepsisini kullanın.

 • Bu işlev, bazı uygulamalar için kullanılmayabilir.

 • Kağıt uzunluğu 432 mm (17 inç) değerini aşıyorsa yazdırma kalitesi garanti edilemez.

 • Kağıt çok amaçlı tepsinin destekleyeceği kağıt boyutundan daha uzunsa, kağıdı elinizle destekleyin.

 • Kağıt sıkışması meydana gelebileceğinden, 100 mm'nin (3,9 inç) altında genişliğe sahip bir kağıt kullanılması tavsiye edilmez.

 • Her bir tepsi ve dubleks yazdırma için kullanılabilir kağıt boyutları

  Yüklenebilecek Kağıt Çeşitleri Hakkında

 • Otomatik tepsi değiştirme işlevi fabrika varsayılanı olarak [AÇIK] şeklinde ayarlanmıştır. Yazdırma sırasında bir tepside kağıt biterse, başka bir tepsi otomatik olarak kağıt beslemeye başlar. Belirli bir tepsiden özel boyutlu kağıt beslemek için, otomatik tepsi değiştirme işlevini [KAPALI] olarak ayarlayın.

 • Resimler büyük boyutlu kağıda düzgün şekilde basılmazsa PS yazıcı sürücüsünde [Quality (Kalite)] için [Normal(600x600dpi) (Normal(600x600dpi))] seçeneğini belirleyin. Baskı iyileştirilebilir.

Özel boyutlu kağıda yazdırma işlemi yaparken, kağıt türü ayarını değiştirin ve bir kağıt tepsisi belirtin.

 1. Özel boyut olarak ayarlanabilecek kağıdı MP tepsisine veya tepsiye yükleyin.

 2. Dokunmatik panelde [Device Settings] düğmesine basın.

 3. [Paper Setup] düğmesine basın.

 4. Adım 1'de kağıdın yüklendiği tepsiyi seçin.

 5. [Paper Size] düğmesine basın.

 6. [Özel] öğesini seçin.

 7. [Custom (Özel)] öğesine basın, tepside ayarlanan kağıt boyutunu girin ve sonra [OK (OK)] öğesine basın.

 8. Gerekirse diğer ayarları değiştirin.

 9. Ana ekran görüntüleninceye kadar [Geri] düğmesine basın.

 1. [Başlat] ögesine tıklayın ve ardından [Aygıtlar ve Yazıcılar] ögesini seçin.

 2. [OKI MC573 PCL6 (OKI MC573 PCL6)] simgesine sağ tıklayın ve sonra [Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)] öğesini seçin.

 3. [Kurulum] sekmesinde [Kağıt Besleme Seçenekleri] ögesine tıklayın.

 4. [Özel Boyut] ögesine tıklayın.

 5. [Ad] alanına yeni boyut için bir ad girin.

 6. [Genişlik] ve [Uzunluk] değerlerini girin.

 7. Özel kağıt boyutunu listeye kaydetmek için [Ekle] ögesine ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

  En fazla 32 özel boyut kaydedebilirsiniz.

 8. [Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)] iletişim kutusu kapatılıncaya kadar [OK (OK)] öğesini tıklatın.

 9. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 10. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 11. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 12. [Setup (Kurulum)] sekmesindeki [Size (Boyut)] öğesinde kayıtlı bir kağıt boyutu seçin.

 13. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 14. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. [Başlat] ögesine tıklayın ve ardından [Aygıtlar ve Yazıcılar] ögesini seçin.

 2. [OKI MC573 PS (OKI MC573 PS)] simgesine sağ tıklayın ve sonra [Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)] öğesini seçin.

 3. [Düzen] sekmesinde [Gelişmiş] ögesine tıklayın.

 4. [Kağıt Boyutu] ögesine tıklayın ve ardından açılır listeden [PostScript Özel Sayfa Boyutu] ögesini seçin.

 5. [Özel Sayfa Boyutunu Düzenle] ögesine tıklayın.

 6. [Genişlik] ve [Uzunluk] değerlerini girin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

  Not

  [Kağıt Besleme Yönüne Bağlı Ofset] ögesini ayarlayamazsınız.

 7. [Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)] iletişim kutusu kapatılıncaya kadar [OK (OK)] öğesini tıklatın.

 8. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 9. [File (Dosya)] menüsünden [Print (Yazdır)] öğesini seçin.

 10. [Preferences (Tercihler)] öğesine tıklayın.

 11. [Layout (Düzen)] sekmesinde bulunan [Advanced (Gelişmiş)]'i seçin.

 12. [Paper Size (Kağıt Boyutu)] öğesine tıklayın ve ardından aşağı açılan listeden [PostScript Custom Page Size (PostScript Özel Sayfa Boyutu)] öğesini seçin.

 13. [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 14. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 15. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

Not

 • Mac OS X'te yazıcı sürücüsünde, kullanılabilir aralık dışında kalan bir kağıt boyutu ayarlayabilirsiniz, ancak bu sorunlu yazdırmaya neden olabilir. Kullanılabilir aralık dahilinde bir kağıt boyutu ayarlayın.

 • Normal boyutlara çok yakın olan özel boyutlar Mac OS X yazıcı sürücüsünde normal boyut olarak işlenebilirler.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [File (Dosya)] menüsünden [Print (Yazdır)] öğesini seçin.

 3. [Kağıt Boyutu] ögesinden [Özel Boyutları Yönet] ögesini seçin.

 4. Özel kağıt boyutları listesine bir öge eklemek için [+] ögesine tıklayın.

 5. [Adsız] ögesine çift tıklayın ve ardından özel kağıt boyutu için bir ad girin.

 6. [Genişlik] ve [Yükseklik] değerlerini girin.

 7. [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

 8. [Paper Size (Kağıt Boyutu)] öğesinden, oluşturulan kağıt boyutunu seçin.

 9. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [Yazdır] ögesine tıklayın.

Kısa not

Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.