Çıktı Hedefini Ayarlama

Makine, kağıtları çıktı tepsisine veya arka çıktı tepsisine çıkarır.

Not

Yazdırma sırasında çıktı tepsilerini açmayın veya kapamayın. Kağıt sıkışmaları ile sonuçlanabilir.

Düz kağıtların üzerine yazdırıyorken bu çıktı tepsisini kullanın. Kağıt, cihazdan baskı yüzü aşağı dönük şekilde çıkar.

Zarflar, etiketler veya uzun kağıtlar için kullanılamaz.

Makinenin arka tarafındaki arka çıktı tepsisinin kapalı olduğunu kontrol edin. Arka çıktı tepsisi açıksa kağıt her zaman arka çıktı tepsisine çıkarılır.

Kısa not

Çıktıların çıktı tepsisinden kayıp düşmesini önlemek için kağıt desteğini açın.

Zarfların, etiketlerin veya uzun kağıtların üzerine yazdırırken arka çıktı tepsisini kullanın.

Kağıt, cihazdan baskı yüzü yukarı dönük şekilde çıkar. Bu çıkış tepsisi için düz kağıt da kullanılabilir.

  1. Makinenin arka tarafındaki arka çıktı tepsisini (F) açın.

  2. Kağıt desteğini açın.

  3. Alt desteği çekin.