Ses Düzeyini Ayarlama

Aşağıdaki koşullarda yayılan seslerin düzeyi dört seviyede ayarlanabilir.

 • Operatör panelindeki bir düğmeye ya da tuşa basıldığında

 • Kağıt sıkışması gerçekleştiğinde

 • AirPrint Düdük Ses Düzeyi

 1. Dokunmatik panelde [Device Settings] düğmesine basın.

 2. veya öğesine birkaç kez bastıktan sonra [Admin Setup (Yönetici Kurulumu)] öğesine basın.

 3. Yönetici adını ve parolasını girip [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

  Fabrikada ayarlanmış varsayılan yönetici adı ve parolası sırasıyla "admin" ve "999999" şeklindedir.

 4. [Manage Unit (Yönetim)] öğesine basın.

 5. [Sound Control]'e basın.

 6. Ayarlamak istediğiniz bir öğeye basın.

 7. Bir ses seviyesi seçin.