Dokunmatik Panelin Dokunmatik Konumunu Ayarlama

Dokunulan konumun tepkisi biraz kaymışsa veya yanıt yavaşsa konumun algılanması düzgün çalışmayabilir.

Dokunmatik paneli ayarlamak için aşağıdaki prosedürü izleyin.

 1. Dokunmatik panelde [Device Settings (Aygıt Ayarları)] öğesine basın.

 2. Birkaç defa veya düğmesine ve sonra [Admin Setup (Yntci Krlumu)] düğmesine basın.

 3. Yönetici adını ve parolasını girip [OK (OK)] düğmesine basın.

  Varsayılan yönetici adı "admin"dir ve varsayılan yönetici parolası "999999"dur.

 4. [Manage Unit (Yönetim)] öğesine basın.

 5. [System Setup (Sistem Kurulumu)] öğesine basın.

 6. Birkaç defa veya düğmesine ve sonra [Panel Calibration (Panel Kalibrasyonu)] düğmesine basın.

 7. "Yürütmek istiyor musunuz?" ekranında "Evet" öğesine basın.

 8. Sırayla "Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu Yardımcı Programı/Kalibre etmek için artıya dokunun" ekranında görüntülenen çarpı işaretlerine dokunun. (Toplamda 5 konum)

  Dokunmatik panel ayarlanır.