Installere en driver, og programvaren på en datamaskin

Installera skrivardrivrutinen från program-DVD:n på datorn.

Andra program kan installeras samtidigt.

For Windows

Anslut maskinen och datorn via nätverk eller USB-kabel och starta installationen.

Notat

Kontrollera status för enheten innan du börjar installera.

 • Denna enhet är påslagen.

 • Denna enhet är ansluten till nätverket via LAN och nödvändig information som IP-adress har redan angetts.

 1. Sett "Software DVD-ROM", som fulgte med, i datamaskinen.

 2. Når [Auto Play (Autoavspilling)] vises, klikk [Run setup.exe (Kjør setup.exe)].

  Minne

  Hvis dialogen [User Account Control (Kontroll av brukerkonto)] vises, klikk på [Yes (Ja)].

 3. Velg et språk fra rullegardingslisten.

 4. Les lisensavtalen, og trykk deretter på [[Accept (Godta)].

 5. Les [Environment advice(Miljørådene)], og klikk deretter [Next (Neste)].

 6. Velg [Network (Nettverk)] eller [USB connection (USB-tilkobling)] i samsvar med forbindelsesmetoden til maskinen og datamaskinenen, og klikk deretter [Next (Neste)].

  Hvis dialogen [Windows Security Alert (Windows sikkerhetsvarsel)] vises, klikker du på [Allow access (Tillat tilgang)].

 7. Velg maskinens modellnavn, og klikk deretter [Next (Neste)].

 8. Klikk [Install Optional Software (Installer valgfri programvare)].

  Installasjonen starter.

  Minne

  Følgende programvare er installert.

  • PCL6 skriverdriver (inkludert nettverksutvidelse og fargeprøveverktøy)

  • FAQ

  Installer andre programvarer fra Egendefinert intallasjon.

 9. Sjekk at programvaren ble korrekt installert, og deretter klikk [Printing Test (Skrive ut test)].

  Velg skriveren for testutskrift, og klikk på [Printing Test (Skrive ut test)].

  Sørg for at testutskriften var vellykket, og klikk deretter [OK (OK)].

 10. Klikk [Complete (Fullført)].

 11. Klikk på [Next (Neste)].

  Hvis følgende dialog vises, klikk [Yes (Ja)].

 12. Klikk på [Exit (Avslutt)].

For Mac OS X

Denna del beskriver hur du installerar PS-skrivardrivrutinen.

For installasjon av generelle programmer, se følgende.

Installere programvare

När installationen är klar, skriv ut en testsida i steg 15.

 1. Sørg for at maskinen og en PC er koblet sammen og at maskinen er slått på.

 2. Sett inn "DVD-ROM med programvare" i en datamaskin.

 3. Dobbeltklikk på [OKI]-ikonet på skrivebordet.

 4. [Drivers (Drivere)] > [PS (PS)] > Dobbeltklikk [Installer for OSX (Installer for OSX)].

 5. Skriv inn administratorpassordet og klikk [OK (OK)].

  Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

 6. Velg [System Preferences (Systemvalg)] fra Apple-menyen.

 7. Klicka på [Printers & Scanners].

 8. Klikk [+].

  Velg [Add Printer or Scanner... (Legg til skriver eller skanner ...)] når menyen vises.

 9. Klikk på [Default (Standard)].

 10. Velg maskinen og velg [OKI C532 PS] i [Use (Bruk)].

  Typer navn

  Vises i koblingen

  Liste over metoder

  Nettverk

  OKI-C542 (sista 6 siffrorna i MAC-adressen)

  Bonjour

  USB

  OKI DATA CORP C542

  USB

  Minne

  For å bytte navn, skriv inn et nytt navn i [Name: (Navn:)].

 11. Klikk på [Add (Legg til)].

 12. Hvis bekreftelsesskjermen for alternativt utstyr vises, klikk på [OK (OK)].

 13. Kontrollera att enheten lagts till [Printers(Skrivaren)] och att [OKI C542 PS] visas för [Kind (Typ)].

  Notat

  Om [OKI C542 PS] inte visas korrekt för [Kind (Snäll)], klicka på [-], radera enheten från [Printers (Skrivaren)] och upprepa steg 8 - 12.

 14. Klikk [Open Print Queue... (Åpne utskriftskø...)].

 15. Velg [Print Test Page (Skriv ut testside)] i [Printer (Skriver)]-menyen.