Tilkobling direkte til maskinen (AP-modus)

Trådløst LAN (AP-modus) kobler trådløse enheter (datamaskiner, lesebrett, smarttelefoner, osv.) direkte til maskinen uten å bruke et trådløst LAN tilkoblingspunkt.

Notat

 • Hvis det finnes metall, aluminiumsrammer eller armert betong mellom maskinen og trådløse tilgangspunkter kan det være vanskeligere å etablere tilkoblinger.

 • Opp til fire enheter kan være koblet til maskinen via det trådløse LAN (AP-modus). Den femte enheten vil bli avvist.

 • Automatisk tilkobling (knapp)

  Hvis de trådløse enhetene dine støtter WPS-PBC (trykknapp), kan du koble dem til maskinen med WPS-knappen.

 • Manuelt oppsett

  Hvis de trådløse enhetene dine ikke støtter WPS-PBC (trykknapp), kan du legge inn maskinens [SSID] og [Password (Passord)] for de trådløse enhetene dine for å koble til det trådløse lokalnettet (AP-modus).

Automatisk tilkobling (knapp)

Hvis de trådløse enhetene dine støtter WPS-PBC (trykknapp), kan du koble dem til maskinen med WPS-knappen.

 1. Bekreft posisjonen til WPS-knappen på den trådløse enheten din ved manualen som er vedheftet tilenheten.

 2. Slå maskinen på.

  Notat

  Hvis "Vil du sette sette opp trådløs?" meldingen vises, velg [Do not show next time. (Ikke vis neste gang.)] -boksen, og trykk deretter på [No (Nei)].

 3. Trykk [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] på berøringspanelet.

 4. Trykk på [Admin Setup (Administrasjonsoppsett)].

 5. Skriv inn administratorens navn og passord og trykk på [OK (OK)].

  Fabrikkstandard administratornavn og -passord er henholdsvis "admin" og "999999".

 6. Trykk på [Network Menu (Nettverksmeny)].

 7. Trykk [Network Setup (Nettverksoppsett)].

 8. Trykk på [Wireless(AP Mode) Setting (Innstilling av Trådløs (AP-modus))].

  Meldingen nedenfor vises i ca. fem sekunder.

 9. Trykk på [Enable (Aktiver)].

 10. Trykk på [Automatic connection (push-button) (Automatisk tilkobling (knapp))].

 11. Trykk [Yes (Ja)].

 12. Start WPS-PBC (trykkknapp) operasjonen på den trådløse enheten din for å koble deg til maskinen.

  Når følgende skjermbilde vises, er innstillingen av trådløst LAN fullført.

  I tilfelle tilkoblingsfeil, følg trinnene i "Manuelt oppsett" og prøv igjen.

Manuelt oppsett

Hvis de trådløse enhetene dine ikke støtter WPS-PBC (trykknapp), kan du legge inn maskinens [SSID (SSID)] og [Password (Passord)] for de trådløse enhetene dine for å koble til det trådløse LAN.

 1. Slå maskinen på.

  Notat

  Hvis "Vil du sette sette opp trådløs?" meldingen vises, velg [Do not show next time. (Ikke vis neste gang.)] -boksen, og trykk deretter på [No (Nei)].

 2. Trykk på [Device Settings (Enhetsinnst.)] på berøringspanelet.

 3. Trykk på [Admin Setup (Admin oppsett)] på berøringspanelet.

 4. Skriv inn administratorens navn og passord og trykk på [OK (OK)].

  Fabrikkstandard administratornavn og -passord er henholdsvis "admin" og "999999".

 5. Trykk på [Network Menu (Nettverksmeny)].

 6. Trykk [Network Setup (Nettverksoppsett)].

 7. Trykk på [Wireless(AP Mode) Setting (Innstilling av Trådløs (AP-modus))].

  Meldingen nedenfor vises i ca. fem sekunder.

 8. Trykk på [Enable (Aktiver)].

 9. Trykk [Manual Setup (Manuelt oppsett)].

 10. Sjekk maskinens status for [SSID] og [Password (Passord)].

 11. Skriv inn [SSID] og [Password (Passord)] som du sjekket i trinn 10 for å opprette forbindelse mellom maskinen og din trådløse enhet.