Installere programvare

Installere verktøyet du vil bruke ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

Installer universalprogramvare ved å bruke DVD-ROM for programvarer.

 • PCL6 Printerdriver

 • PS Printerdriver

 • XPS Printerdriver

 • OKI LPR Utility (LPR-verktøy)

 • Verktøy for fargekorrigering

 • Fargepalettverktøy

 • Justeringsverktøy for PS-gamma

 • Konfigurasjonsverktøy

 • PDF direkte utskrift

 • Utskriftsjobbens regnskapsklient

Koble maskinen til en datamaskin via USB eller et nettverk.

Notat

Kontroller statusen til denne maskinen før du installerer.

 • Denne maskinen er slått på.

 • Denne maskinen er koblet til et nettverk med en nettverkskabel og IP-adressen eller andre innstillinger er innstilt.

 1. Sett inn DVD-ROMen med programvaren i en datamaskin.

 2. Når [AutoPlay] vises, klikker du [Run Setup.exe].

  Minne

  Hvis dialogen [User Account Control (Kontroll av brukerkonto)] vises, klikk på [Yes (Ja)].

 3. Velg et språk fra rullegardinlisten.

 4. Les lisensavtalen, og trykk deretter på [Godta].

 5. Les Miljøråd for brukere og klikk [Next].

 6. Velg [Network (Nettverk)] eller [USB] som samsvarer med forbindelsen din, og klikk deretter [Next (Neste)].

  Hvis dialogen [Windows Security Alert (Windows sikkerhetsvarsel)] vises, klikker du på [Allow access (Tillat tilgang)].

 7. Velg modellnavnet til denne maskinen, og trykk på [Neste].

 8. Klikk [Custom Install].

 9. Klikk [Separat installering].

 10. Klikk en driver eller programvare du vil installere.

  Installasjonen starter.

  Minne

  Prosedyren nedenfor varierer avhengig av den valgte programvaren.

  Installasjonen av konfigureringsverktøyet brukes som et eksempel.

 11. Velg plug-ins du vil installere og klikk [Install (Installer)].

  Installasjonen starter.

 12. Når installasjonen er ferdig, klikk [Close (Lukk)].

Du kan kopiere et verktøy ved å dra det hvor som helst. Du kan også kjøre verktøyet direkte fra "DVD-ROM med programvare".

 1. Sett "Software DVD-ROM", som fulgte med, i datamaskinen.

 2. Fra [OKI] > dobbeltklikk [Utilities(Verktøy)]-mappen.

 3. Kopier mappen til et verktøy for å installere ved å dra hvor som helst.

Minne

For å starte universalprogramvaren, dobbeltklikk programvareikonet i mappen.